Lượt xem: 221

Trên địa bàn tỉnh có 77 làng nghề được công nhận

Theo báo cáo của ngành nông nghiệp, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 77 làng nghề được công nhận.

Phơi hàng cói xuất khẩu tại Doanh nghiệp Đổi Mới (Kim Sơn).

Thời gian qua, ngành nông nghiệp đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 14/4/2022 về bảo tồn và phát triển nghề truyền thống, làng nghề truyền thống gắn với văn hóa, du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 77 làng nghề được công nhận; trên 42,6 nghìn cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn.

Ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh thu hút trên 82.729 nghìn lao động tham gia, thu nhập từ ngành nghề nông thôn đạt từ 2-14 triệu đồng/người/tháng; tham mưu ban hành và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2022-2025.

CTV Trần Huyền

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH