Lượt xem: 179

Phát triển sản phẩm OCOP ở Nho Quan

Phát triển sản phẩm OCOP đang là hướng đi của nhiều nông dân ở Nho Quan, góp tích cực vào phát triển kinh tế và nâng cao thu nhập của nông dân, nông thôn. Trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh về sản vật, ngành nghề nông thôn và dịch vụ du lịch các sản phẩm đặc sản, đặc hữu của các địa phương; thời gian qua, Nho Quan đã có nhiều chính sách hỗ trợ giúp bà con nông dân xây dựng sản phẩm ОСОР, làm giàu trên quê hương.
Phát triển sản phẩm OCOP ở Nho Quan

Sản phẩm na trái vụ ở Phú Long được công nhận là sản phẩm OCOP xếp hạng 4 sao.

Dưới sự chỉ đạo của UBND huyện, chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã được triển khai trên địa bàn huyện từ năm 2020. Trong 2 năm 2020, 2021 huyện đã có 7 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP, trong đó có 5 sản phẩm được xếp hạng 4 sao (Trà Hoa vàng loại 50 gram và 30 gram; Cao đinh lăng bột 50 gram, Cơm cháy Xích Thổ, Na trái vụ Phú Long); 2 sản phẩm được xếp hạng 3 sao (Trà hoa thảo mộc; Bình cắm hoa gốm Gia Thủy). 

Có được kết quả trên, hàng năm UBND huyện đề ra nhiều chính sách hỗ trợ cho chủ thể xây dựng sản phẩm OCOP. UBND huyện chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn tiến hành rà soát các sản phẩm tiềm năng, lựa chọn sản phẩm để phát triển thành sản phẩm OCOP. 

Các  xã, thị trấn tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị tư vấn hỗ trợ các chủ thể xây dựng thực hiện các bước quy trình để hoàn thiện sản phẩm.Tập trung đổi mới cải thiện công nghệ, quy trình kỹ thuật, mở rộng vùng nguyên liệu; quản lý chất lượng sản phẩm; hoàn thiện bao bì, nhãn mác theo quy định. 

Hỗ trợ chủ thể hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trong tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đảm bảo cho các chủ thể không phải mất chi phí trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, thủ tục hoàn thiện cho đến khi cấp chứng nhận sản phẩm OCOP  để tỉnh, huyện hỗ trợ chủ thể có sản phẩm).

Trong Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 23/12/2020 của HĐND huyện, UBND huyện đã hỗ trợ cho các sản phẩm được công nhận mỗi sản phẩm 50 triệu đồng. Giai đoạn 2022-2030 qua rà soát, khảo sát, UBND huyện đang chỉ đạo các xã thực hiện 20 sản phẩm thành sản phẩm tiềm năng để xây dựng thương hiệu OCOP. 

Theo đồng chí Đinh Văn Trang, Phó Chủ tịch UBND huyện: Năm 2022 dự kiến Nho Quan sẽ phát triển 5 sản phẩm OCOP gồm: Nước khoáng Cúc Phương, Mật ong Cúc Phương; Ổi Đồng Phong, Dầu gội thảo dược Cita herb Cúc Phương; Sữa tắm thảo dược Cita herb Cúc Phương. 

Để giúp các cơ sở phát triển sản phẩm đặc trưng, gắn với nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP, UBND huyện đã tổ chức nhiều buổi tập huấn cho các chủ thể OCOP về xây dựng phương án kinh doanh và phát triển sản phẩm, hỗ trợ xây dựng thiết kế tem nhãn, bao bì, tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm và quảng bá sản phẩm, trong các hội chợ xúc tiến thương mại của tỉnh và huyện.

Tuy nhiên, việc thực hiện Chương trình OCOP tại Nho Quan còn gặp một số khó khăn như chưa thu hút được các doanh nghiệp có năng lực đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là đầu tư sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, quy mô sản xuất còn nhỏ, chưa hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung có chất lượng sản phẩm đồng đều. Việc áp dụng kỹ thuật mới, công nghệ tiên tiến vào sản xuất, chế biến sản phẩm còn có hạn chế.

Trong thời gian tới, Nho Quan sẽ đẩy mạnh tuyên truyền đến các cấp, các ngành, các chủ thể kinh tế và người dân về tầm quan trọng và ý nghĩa của Chương trình OCOP. 

Bên cạnh đó, tăng cường tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý, chủ thể thực hiện chương trình; xây dựng hệ thống chỉ đạo thực hiện Chương trình OCOP; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất, chế biến nguyên liệu và quản lý chất lượng sản phẩm. 

UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng của địa phương phát triển sản phẩm gắn với tiêu thụ, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, phát huy tính sáng tạo của các tổ chức kinh tế, cộng đồng dân cư. Huy động nguồn lực từ cộng đồng, các tổ chức kinh tế để thực hiện chương trình; đổi mới và phát triển các HTX nông nghiệp; hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, HTX, cơ sở, làng nghề xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP.

Theo Baoninhbinh.org.vn

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH