BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH
TRA CỨU VĂN BẢN
Tổng số: 3000
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
46/KH-UBND 15/03/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11/11/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lượt xem: 39
Tải về

1

47/KH-UBND 15/03/2023 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 1055 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968-2023)
Lượt xem: 65
Tải về

3

BC 14/03/2023 Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường Dự án: “Nhà máy may Hòa Bình Xanh (giai đoạn 1)” tại khu công nghiệp Tam Điệp, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình của Công ty TNHH thương mại dịch vụ và công nghệ Hòa Bình Xanh
Lượt xem: 25
Tải về

6

132/QĐ-UBND 14/03/2023 QĐ Ban hành Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tỉnh Ninh Bình năm 2023
Lượt xem: 45
Tải về

5

209/QĐ-UBND 14/03/2023 Quyết định v/v thanh lý tài sản công của UBND huyện Nho Quan
Lượt xem: 21
Tải về

4

45/KH-UBND 14/03/2023 Kế hoạch tổ chức Liên hoan hát Xẩm - Ninh Bình năm 2023
Lượt xem: 16
Tải về

0

40/KH-UBND 09/03/2023 Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2023
Lượt xem: 61
Tải về

2

37/KH-UBND 07/03/2023 Kế hoạch thực hiện Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023-2025
Lượt xem: 79
Tải về

1

38/KH-UBND 07/03/2023 Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình năm 2023
Lượt xem: 94
Tải về

2

189/QĐ-UBND 03/03/2023 QĐ v/v Thanh lý tài sản công của UBND phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp
Lượt xem: 39
Tải về

0

12345678910...