Diễn văn bế mạc kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIII do đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày
20/07/2012 | 06:20:00

Kính thưa các vị dại biểu, khách quý!

Thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh.
Sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp lần thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIII đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.
Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã thảo luận Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012 của UBND tỉnh; xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các ngành chức năng. HĐND tỉnh cũng dành thời gian thỏa đáng để các cơ quan hữu quan giải trình, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh; thảo luận các đề án và thông qua 12 nghị quyết quan trọng.
Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, HĐND tỉnh thống nhất nhận định: Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của các cấp uỷ đảng, sự điều hành năng động, sáng tạo của chính quyền, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, kinh tế - xã hội tỉnh ta vẫn giữ được sự ổn định. Tăng trưởng kinh tế đạt 10,7%; giá trị sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng; nông nghiệp phát triển ổn định; dịch vụ, du lịch có bước phát triển mới, lượng khách và doanh thu du lịch tăng. Chỉ số giá tiêu dùng tăng chậm lại cho thấy hiệu quả tích cực từ việc triển khai đồng bộ các giải pháp kiềm chế lạm phát. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm chỉ đạo; tập trung cao cho các mục tiêu an sinh xã hội, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội. Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 6 tháng đầu năm, đặc biệt là Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh, 5 năm thành lập thành phố Ninh Bình tạo không khí phấn khởi, tự hào trong nhân dân. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được tăng cường. Công tác đối ngoại được mở rộng. Chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Chương trình xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo triển khai một cách tích cực. Đã tổ chức Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp để giúp các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, ổn định sản xuất kinh doanh.
Bên cạnh những kết quả đạt được, HĐND cũng đã thẳng thắn nhìn nhận còn một số mặt hạn chế, yếu kém, như:Kinh tế tăng trưởng thấp hơn so với cùng kỳ năm 2011 (GDP 6 tháng đầu năm 2011 là 15,91%), chất lượng, hiệu quả tăng trưởng chưa bền vững. Thu hút đầu tư thấp, vốn đầu tư giảm so với cùng kỳ (đạt 38,2%). Thu ngân sách trên địa bàn đạt thấp (39,2%). Khả năng tiếp cận vốn tín dụng của doanh nghiệp còn hạn chế. Số doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể, phá sản tăng ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất kinh doanh, thu ngân sách trên địa bàn cũng như việc làm và thu nhập của người lao động. Tiến độ một số công trình, dự án chưa đạt yêu cầu, việc thanh toán, hoàn ứng chậm. Công tác an toàn lao động chưa được quan tâm đúng mức. Công tác quản lý nhà nước về môi trường, khai thác khoáng sản, quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản còn hạn chế và tiềm ẩn những phức tạp. Thủ tục hành chính ở một số khâu còn rườm rà, phiền hà. Những hạn chế trên đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, cần phải được khắc phục trong thời gian tới.
Trên cơ sở phân tích, đánh giá khách quan diễn biến tình hình và khả năng thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, HĐND tỉnh nhất trí xác định nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng còn lại của năm 2012 là:Tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất, kinh doanh theo Nghị quyết 13/NQ-CP của Chính phủ, đồng thời tiếp tục thực hiện nhất quán mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng hợp lý. Thực hiện khẩn trương, quyết liệt nội dung kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt của tỉnh. Đẩy mạnh sản xuất công nghiệp; chú trọng sản xuất nông nghiệp, nhất là trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp; chủ động phòng, chống thiên tai trong mùa mưa bão. Tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, trong đó đặc biệt chú trọng hoàn thành quy hoạch và việc huy động các nguồn lực, lồng ghép các chương trình cho việc xây dựng nông thôn mới cả trước mắt và lâu dài. Tăng cường rà soát các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn, kiên quyết xử lý những sai phạm trong đầu tư xây dựng cơ bản, giảm, hoãn những công trình, hạng mục chưa thực sự cấp bách, chưa có nguồn vốn, đồng thời có phương án giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn cho các nhà thầu, đảm bảo thi công đúng tiến độ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thu, chi ngân sách; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2012; xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2013. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường, về khai thác khoáng sản. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá tiềm năng du lịch, tập trung hoàn thành Hồ sơ di sản Quần thể danh thắng Tràng An, trình UNESCO đúng tiến độ. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, dạy nghề; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá - xã hội, tập trung giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc; quan tâm đến việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục nâng cao hiệu quả cải cách tư pháp, cải cách hành chính, năng lực tổ chức chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp và vai trò tham mưu, quản lý của các sở, ban, ngành của tỉnh gắn với đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về một số giải pháp cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; Nghị quyết Trung ương 3, khóa X, Kết luận của Hội nghị Trung ương 5 khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2012.
Về hoạt động giám sát: Cùng với việc xem xét các báo cáo công tác của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, TAND, VKSND, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh, HĐND tỉnh đã nghe Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri. HĐND tỉnh hoan nghênh các ý kiến, kiến nghị tâm huyết của cử tri, đồng thời yêu cầu UBND tỉnh, các cơ quan có liên quan trả lời và có biện pháp giải quyết kịp thời các kiến nghị hợp pháp, chính đáng của nhân dân, nhất là những vấn đề khó khăn, bức xúc đang nổi lên hiện nay.
HĐND tỉnh đã nghe đại diện lãnh đạo UBND tỉnh và thủ trưởng 8 sở, ngành trả lời chất vấn; nghe Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tiếp thu, giải trình, làm rõ thêm các vấn đề liên quan. Thông qua việc chất vấn và trả lời chất vấn, HĐND tỉnh đã cùng UBND tỉnh xem xét  toàn diện hơn về tình hình của tỉnh. Thủ trưởng các sở, ngành đã giải trình, cung cấp thêm thông tin về nội dung được chất vấn, đồng thời nghiêm túc tiếp thu những yếu kém, khuyết điểm của ngành mình, thấy rõ trách nhiệm cá nhân và đưa ra giải pháp, lộ trình khắc phục. HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành tiếp tục nghiên cứu có biện pháp hữu hiệu để giải quyết những vấn đề mà các đại biểu HĐND tỉnh đã nêu, tạo chuyển biến thực sự trong công tác chỉ đạo, điều hành; đồng thời giao Thường trực, các Ban HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả hoạt động chất vấn.
Tại kỳ họp,HĐND tỉnh đã cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu đối với ông Bùi Quang Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015, nguyên Bí thư huyện ủy Yên Khánh và bà Tạ Thị Sản, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Đô thị thành phố Ninh Bình. HĐND tỉnh đã dân chủ thảo luận và biểu quyết thông qua 12 nghị quyết. Các nghị quyết này có ý nghĩa quan trọng, góp phần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng cường năng lực quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện, đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền, sớm đưa các nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành vào cuộc sống.
Trong quá trình tổ chức kỳ họp, nhìn chung, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã tham dự khá đầy đủ các phiên họp; dành nhiều thời gian, công sức nghiên cứu một số lượng lớn tài liệu, chuẩn bị các ý kiến phát biểu tâm huyết và có chất lượng; phản ánh sát thực tình hình của tỉnh và tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, góp phần hoàn thành tốt nội dung, chương trình kỳ họp đã đề ra.
Kính thưa các vị đại biểu !
Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIII đã thành công tốt đẹp. Ngay sau kỳ họp này, Thường trực HĐND, UBND, TAND, VKSND, các ngành, các cấp cần sớm xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của HĐND, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2012. Các vị đại biểu HĐND giành thời gian báo cáo kết quả kỳ họp, tiếp tục cải tiến, đổi mới nội dung, hình thức tiếp xúc cử tri và giám sát chặt chẽ việc giải quyết các kiến nghị của cử tri.
Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi xin trân trọng cảm ơn các vị đại biểu, khách quý đã đến dự kỳ họp; cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh ủy; sự phối hợp chặt chẽ của UBND, UBMTTQVN, TAND và VKSND tỉnh; ghi nhận và cảm ơn sự đóng góp tích cực, hiệu quả của các Ban HĐND, các vị đại biểu HĐND tỉnh, của cử tri và nhân dân trong tỉnh, các ngành, các cấp, các cơ quan phục vụ, cơ quan báo chí của trung ương và địa phương, góp phần vào sự thành công của kỳ họp.
Nhiệm vụ đặt ra cho những tháng còn lại của năm 2012 là rất nặng nề, những khó khăn, thách thức trong quá trình phát triển và hội nhập có mặt gay gắt, nhưng trước mắt chúng ta vẫn có những thời cơ và thuận lợi cơ bản. HĐND tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, quân và dân trong toàn tỉnh đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, phát huy thuận lợi, vượt qua khó khăn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2012.
Xin chúc các các vị đại biểu, khách quý và nhân dân trong tỉnh sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.
Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIII. Xin trân trọng cảm ơn!