VĂN BẢN LIÊN QUAN

Văn bản số 340/UBND-VP4 ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh

 Văn bản số 340/UBND-VP4 ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh Đọc tiếp »

Triển khai kế hoạch thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT

Web Content Image

Ngày 21/7, Công an tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết và triển khai kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT. Đọc tiếp »

Quy định xử phạt vi phạm vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 quy định xử phạt vi phạm vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt Đọc tiếp »

Văn bản số 469/UBND-VP6 ngày 23/11/2015 của UBND tỉnh Ninh Bình

Văn bản số 469/UBND-VP6 ngày 23/11/2015 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin trong thời gian Đại hội Đảng toàn quóc lần thứ XII Đọc tiếp »

Kết quả 2 tháng thực hiện Kế hoạch số 191 của Giám đốc Công an tỉnh

Web Content Image

Thực hiện Kế hoạch số 191 của Giám đốc Công an tỉnh về việc kiểm tra, xử lý thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật khi tham gia giao thông, các đơn vị đã xây dựng kế hoạch, huy động lực lượng, phương tiện để triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các mục tiêu, yêu cầu của kế hoạch đề ra. Đọc tiếp »

Văn bản số 139/VP-UBND

Văn bản số 139/VP-UBND v/v triển khai thực hiện thông tư số 90/2014/TT-BGTVT Đọc tiếp »

Văn bản số 138/VP-UBND

Văn bản số 138/VP-UBND v/v triển khai thực hiện Nghị định số 24/2015/NĐ-CP quy định một số chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thuỷ nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật giao thông đường thuỷ nội địa Đọc tiếp »

Văn bản số 103/VP-UBND ngày 13/02/2015 của UBND tỉnh Ninh Bình

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân... Đọc tiếp »

Văn bản số 105/UBND-VP4 ngày 14/02/2015 của UBND tỉnh Ninh Bình

vv đảm bảo giao thông trên hệ thống đường địa phương phục vụ Tết Nguyên đán và Lễ hội mùa xuân Ất Mùi năm 2015 Đọc tiếp »

Văn bản số 107/UBND-VP4 ngày 14/01/2015 của UBND tỉnh Ninh Bình

v/v triển khai Quyết định số 214/QĐ-TTg ngày 10/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ vv phê duyệt điều chỉnh Chiến lược phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 Đọc tiếp »

Văn bản số 82/VP-UBND ngày 09/02/2015 của UBND tỉnh

v/v triển khai thực hiện Quyết định số 4927/QĐ-BGTVT Đọc tiếp »

Văn bản số 88/VP-UBND ngày 09/02/2015 của UBND tỉnh

v/v triển khai thực hiện Thông tư số 89/2014/TT-BGTVT Đọc tiếp »

Văn bản số 87/VP-UBND ngày 09/02/2015 của UBND tỉnh

v/v triển khai thực hiện Thông tư số 84/2014/TT-BGTVT Đọc tiếp »

Văn bản số 84/VP-UBND ngày 09/02/2015 của UBND tỉnh

v/v triển khai thực hiện Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT Đọc tiếp »

Văn bản số 83/VP-UBND ngày 09/02/2015 của UBND tỉnh

v/v triển khai thực hiện Thông tư số 73/2014/TT-BGTVT Đọc tiếp »

Văn bản số 86/VP-UBND ngày 09/02/2015 của UBND tỉnh

v/v triển khai thực hiện Thông tư số 87/2014/TT-BGTVT Đọc tiếp »

Văn bản số 79/VP-UBND ngày 09/02/2015 của UBND tỉnh

v/v triển khai thực hiện Thông tư số 83/2014/TT-BGTVT Đọc tiếp »

Văn bản số 81/VP-UBND ngày 09/02/2015 của UBND tỉnh

v/v triển khai thực hiện Thông tư số 81/2014/TT-BGTVT Đọc tiếp »

Văn bản số 85/VP-UBND ngày 09/02/2015 của UBND tỉnh

v/v triển khai thực hiện Thông tư số 80/2014/TT-BGTVT Đọc tiếp »

Văn bản số 80/VP-UBND ngày 09/02/2015 của UBND tỉnh

v/v triển khai thực hiện Thông tư số 74/2014/TT-BGTVT Đọc tiếp »

Văn bản số 78/VP-UBND ngày 09/02/2015 của UBND tỉnh

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT Đính kèm Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT Đọc tiếp »

Văn bản số 326/VP-UBND ngày 08/12/2014 của UBND tỉnh

v/v triển khai Thông tư số 57/2014 /TT-BGTVT ngày 24/10/2014 của Bộ Giao thông Vận tải Đính kèm Thông tư số 57/2014/TT-BGTVT ngày 24/10/2014 Đọc tiếp »

Văn bản số 200/BC-BATGT ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh

v/v báo cáo kết quả công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2014 và nhiệm vụ năm ATGT 2015. Đọc tiếp »

Văn bản số 72/UBND-VP4 ngày 04/02/2015 của UBND tỉnh

v/v kế hoạch triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2015 Đọc tiếp »

Văn bản số 73/UBND-VP4 ngày 04/02/2015 của UBND tỉnh

v/v triển khai Thông báo của Bộ Giao thông Vận tải tại HN sơ kết 01 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Bộ Giao thông Vận tải và UBND các tỉnh thành phố có đường sắt đi qua trong việc đảm bảo trật tự ATGT tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt trên địa bàn tỉnh Đọc tiếp »

Văn bản số 02/TTr-UBND ngày 12/01/2015 của UBND tỉnh

v/v mua xe chuyên dụng phục vụ công tác đảm bảo an toàn giao thông trật tự đô thị của Thành phố Ninh Bình Đọc tiếp »

Văn bản số 13/UBND-VP4 ngày 09/01/2015 của UBND tỉnh

v/v tổ chức lễ ra quân năm An toàn giao thông 2015 trên địa bàn tỉnh Đọc tiếp »

Văn bản số 300/VP-UBND ngày 27/11/2014 của UBND tỉnh

v/v triển khai thực hiện Thông tư số 66/2014/TT-BGTVT ngày 12/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải Đính kèm Thông tư số 66/2014/TT-BGTVT ngày 12/11/2014 Đọc tiếp »

Văn bản số 297/VP-UBND ngày 27/11/2014 của UBND tỉnh

v/v triển khai thực hiện Nghị định số 107/2014/NĐ-CP ngày 17/11/2014 của Chính phủ Đính kèm Nghị định số 107/2014/NĐ-CP ngày 17/11/2014 Đọc tiếp »

Văn bản số 293/VP-UBND ngày 27/11/2014 của UBND tỉnh

v/v triển khai thực hiện Thông tư số 55/2014/TT-BGTVT ngày 20/10/2014 của Bộ Giao thông Vận tải Đính kèm Thông tư số 55/2014/TT-BGTVT ngày 20/10/2014 Đọc tiếp »