Thông báo số 24/TB-UBND

Thông báo Kết luận của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tại Hội nghị nghe tiến độ GPMB dự án. Xây dựng nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 (giai đoạn I và II) Đọc tiếp »

Thông báo số 23/TB-UBND

Thông báo Kết luận của UBND tỉnh tại Hội nghị nghe tình hình GPMB dự án Nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 10 đoạn Ninh Phúc - Cầu Điền Hộ (Km 144+200 - Km 187+250) Đọc tiếp »

Thông báo số 20/TB-UBND

Thông báo Kết luận của Ban Chỉ đạo tiến độ thực hiện các dự án: Xây dựng nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 (giai đoạn I và giai đoạn II); Xây dựng tuyến đường tỉnh ĐT477 kéo dài; Xây dựng tuyến đường kết nối giữa đường cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình với Quốc lộ 1A tại Hội nghị nghe tiến độ thi công và tiến độ GPMB. Đọc tiếp »

2 tỉnh Ninh Bình và Bạc Liêu đã ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội

Hơn 50 năm qua, Ninh Bình - Bạc Liêu hai tỉnh kết nghĩa luôn giữ được tình cảm đoàn kết, gắn bó và mật thiết. Để phát huy tiềm năng, thế mạnh phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của hai tỉnh Ninh Bình - Bạc Liêu, nhân dịp kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Ninh Bình, 5 năm thành lập thành phố Ninh Bình, 2 tỉnh Ninh Bình và Bạc Liêu đã ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh Ninh Bình và tỉnh Bạc Liêu với nội dung cụ thể như sau: ... Đọc tiếp »

Kết luận của UBND tỉnh tại buổi làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư

  UỶ BAN NHÂN DÂN                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH NINH BÌNH   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Số:  03 /TB-UBND   Ninh Bình, ngày 09 tháng 01 năm 2013   THÔNG BÁO Kết luận của UBND tỉnh tại buổi làm việc với... Đọc tiếp »