PHÒNG VĂN XÃ (VP6)

PHÒNG VĂN XÃ (VP6)

 

 

* Khái quát về phòng Văn xã

Tiền thân của Phòng Văn xã (VP6) hiện nay là Tổ Văn xã. Thời kỳ trước những năm 1975, Văn phòng UBND tỉnh khi đó là Văn phòng UBKCHC tỉnh, công tác tham mưu, tổng hợp về lĩnh vực Văn xã do các đồng chí trong Tổ Thư ký vụ Văn xã đảm trách. Đến giai đoạn hợp nhất tỉnh Hà Nam Ninh (1976 – 1991), Văn phòng UBKCHC tỉnh đổi là Văn phòng UBHC tỉnh Hà Nam Ninh. Thời kì đầu hợp nhất tỉnh, công tác trong Tổ Văn xã có 02 đồng chí Thư ký vụ người Ninh Bình là đồng chí Phạm Ngọc Canh và Ngô Thế Khoát.

Ngày 01/4/1992 tỉnh Ninh Bình được tái lập. Cơ quan Văn phòng HĐND và UBND tỉnh Ninh Bình được hình thành trên cơ sở chia tách 14 cán bộ, nhân viên là người Ninh Bình đang công tác tại Văn phòng HĐND và UBND tỉnh Hà Nam Ninh. Tổ Văn xã thời kì này gồm các đồng chí Phạm Ngọc Canh, Tổ trưởng, Nguyễn Thế Khoát là chuyên viên. Bắt đầu từ năm 1996, Văn phòng UBND thực hiện điều chỉnh cơ cấu tổ chức bộ máy, các Tổ công tác trước đây chuyển thành các Văn phòng. Tổ Văn xã được chuyển thành Phòng Văn xã, Trưởng phòng Văn xã đầu tiên là đồng chí Lê Văn Dung (hiện đang là Phó Chủ tịch UBND tỉnh).

Trong suốt quá trình 70 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, dưới  sự dìu dắt, lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh, sự quan tâm giúp đỡ, phối hợp của đồng nghiệp và các đơn vị cơ sở, các thế hệ Thư ký vụ, cán bộ, chuyên viên của Tổ Thư ký vụ Văn xã trước đây và sau này là Phòng Văn xã đã không ngừng tự giác rèn luyện, trau rồi học tập nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, cùng với tinh thần đoàn kết thống nhất, giúp đỡ lẫn nhau, luôn cố gắng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thử thách để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đưa các lĩnh vực văn hóa – xã hội phát triển đi lên như: giáo dục – đào tạo phát triển khá toàn diện, khẳng định được vị thế của tỉnh trong khu vực và toàn quốc; hoạt động khoa học – công nghệ có bước đổi mới; văn hóa – thông tin, thể dục, thể thao được đẩy mạnh và đạt được kết quả tốt; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện, nâng cao; an sinh xã hội được đảm bảo; công tác chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân được quan tâm và có bước phát triển vượt bậc ... góp phần quan trọng vào những kết quả và thành tích đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng của tỉnh, tô điểm thêm truyền thống 70 vẻ vang, vinh quang của Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình.

* Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Văn xã

          Với chức năng nhiệm vụ của phòng Văn xã là chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị trong cơ quan giúp Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, tổng hợp, tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về các hoạt động thuộc các ngành, lĩnh vực: Thông tấn, Báo chí, Lao động, Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hoá, Thể dục và Thể thao, Thông tin và Truyền thông, Phát thanh và Truyền hình, Khoa học và Công nghệ, Bảo hiểm xã hội, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp. Giữ mối liên hệ với các Ban Đảng, các đoàn thể và các tổ chức chính trị xã hội.

* Nhân sự phòng Văn xã qua các thời kì

       -   Danh sách các đồng chí đã từng công tác tại phòng Văn xã

1.     Đ/c Phạm Ngọc Canh, Tổ trưởng Tổ Thư ký vụ Văn xã

2.     Đ/c Ngô Thế Khoát, Thư ký vụ

3.     Đ/c Tạ Cao Đài, Thư ký vụ

4.     Đ/c Phùng Gia Mỹ, Thư ký vụ

5.     Đ/c Lê Văn Dung, Trưởng phòng

6.     Đ/c Vũ Đình Tụy, Phó Trưởng phòng

7.     Đ/c Vũ Công Hoan, Trưởng phòng

8.     Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng phòng

9.     Đ/c Phạm Tuyết Ngọc, Trưởng phòng

10. Đ/c Giang Tuấn Anh, Trưởng phòng

11. Đ/c Trần Việt Phương, Chuyên viên

12. Đ/c Phạm Kim Huệ, Phó Trưởng phòng

     - Nhân sự phòng Văn xã hiện nay

1.     Đ/c Đinh Quốc Trường, Trưởng phòng

2.     Đ/c Trần Thị Thanh Nga, Phó Trưởng phòng

3.     Đ/c Đinh Trần Nguyễn, Chuyên viên

4.     Đ/c Tạ Quang Phương, Chuyên viên

* Thành tích nổi bật của phòng Văn xã

Được Thủ tướng Chính phủ tặng và UBND tỉnh tặng nhiều Bằng khen

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ "Tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2011 - 2013"

- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh "Tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm" các năm 2005; 2007; 2008; 2009; 2010; 2012; 2013; 2014.

- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh "Tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 5 năm 2010 - 2015"

- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh "Tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào tập luyện cầu lông năm 2010"