PHÒNG KINH TẾ NGÀNH (VP3)

PHÒNG KINH TẾ NGÀNH (VP3)

Cán bộ, chuyên viên phòng Kinh tế ngành luôn không ngừng

cố gắng, nỗ lực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao

 

Tập thể cán bộ, chuyên viên phòng Kinh tế ngành

Phòng Kinh tế ngành (Vp3) tiền thân là Phòng Nông nghiệp được thành lập ngày 1/4/1992. Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, các thế hệ Lãnh đạo, cán bộ và chuyên viên Phòng Kinh tế ngành luôn không ngừng cố gắng, nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, cùng với các phòng ban của Văn phòng UBND tỉnh thực hiện tốt công tác tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kinh tế ngành: Tham mưu, giúp việc cho UBND tỉnh quản lý, chỉ đạo điều hành các lĩnh vực: Quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường, các chế độ chính sách liên quan đến giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng, quản lý tài nguyên môi trường, khoáng sản, công thương; sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới, công tác phòng chống lụt bão, bảo vệ và phát triển rừng, công tác dân tộc, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ, hoạt động quản lý và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

Từ khi thành lập đến nay, Phòng Kinh tế ngành đã tích cực, chủ động phối hợp với các đơn vị trong cơ quan cùng với các sở, ban, ngành huyện thị liên quan nghiên cứu các chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, các văn bản chỉ đạo điều hành của các Bộ, ngành TW của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tham mưu, tổng hợp, đề xuất nhiều ý kiến xử lý phù hợp, kịp thời, giúp lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo VP UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành có hiệu quả nhiệm vụ chính trị phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Nổi bật là:

- Về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, phòng chống lụt bão: Đã tích cự chủ động năm bắt tình hình để tham mưu, giúp lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời hoạt động sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy hải sản, bảo vệ thực vật .... tham mưu, tổng hợp giúp lãnh đạo UBND tỉnh ban hành nhiều cơ chế chính sách trong phát triển nông nghiệp như chính sách hỗ trợ sản xuất vụ đông, các cơ chế chính sách trong phong trào xây dựng nông thôn mới, khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn phù hợp với chủ trương của đảng, pháp luật của nhà nước... Thực hiện tốt việc thẩm tra, phê duyệt các dự án, ban hành chủ trương đầu tư về Điện lực, thuỷ lợi, đê điều ... chưa để xảy ra tình trạng sai sót, lãng phí vốn đầu tư. Hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu tổng hợp, giúp việc cho UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành các cấp, các ngành, các đơn vị kiện toàn, hoàn thiện và thực hiện tốt các phương án, đề án, kế hoạch phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo ứng phó kịp thời với thiên tai, góp phần hạn chế tối đa thiệt hại do mưa, lũ, bão gây ra, bảo vệ tốt tài sản, tính mạng của nhà nước và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, đất đai, môi trường, bồi thường GPMB, doanh nghiệp vừa và nhỏ, các HTX dịch vụ, công tác dân tộc... theo đúng quy định của pháp luật, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Công tác quản lý Nhà nước về đất đai, môi trường là lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp ảnh hưởng nhiều đến hoạt động đời sống xã hội của nhân dân. Phòng Kinh tế ngành luôn xác định rõ nhiệm vụ và tầm quan trọng được giao trong lĩnh vực này, đã chủ động đề xuất cho lãnh đạo UBND tỉnh giải quyết kịp thời đúng chủ trương của Đảng và pháp luật Nhà nước đối với các vấn đề liên quan đến chính sách đất đai đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định trật tự xã hội, an ninh lương thực và bảo vệ môi trường...  Công tác giải phóng mặt bằng luôn được Phòng Kinh tế ngành quan tâm, chú trọng, tích cực nghiên cứu và nắm bắt tình hình thực tế, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết các kiến nghị, thắc mắc của nhân dân, kịp thời ban hành, bổ sung các chế độ chính sách đảm bảo quyền lợi chính đáng của các hộ gia đình, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công các công trình, dự án trên địa bàn, nhất các công trình, dự án trọng điểm như: Dự án đường quốc lộ 1A, xây dựng cơ sở hạ tầng khu du lịch sinh thái Tràng An, Dự án Quảng trường Tượng đài Đinh tiên Hoàng Đế, Dự án nạo vét xây kè bảo tồn cảnh quan sông Sào Khê, Dự án tuyến đường kết nối đường cao tốc với quốc lộ 1A; các dự án xây dựng các khu công nghiệp, sản xuất kinh doanh, dịch vụ du lịch với tổng mức đầu tư, quy mô diện tích lớn... đã thu được kết quả cao, các dự án đi vào hoạt động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế xã hội, giải quyết công ăn việc làm cho nhiều lao động trên địa bàn tỉnh. 

Bên cạnh công tác tham mưu tổng hợp, công tác phục vụ cũng luôn được phòng đặt lên hàng đầu, nhũng năm qua Phòng đã tích cực, chủ động, phối hợp với các đơn vị trong cơ quan và các đơn vị liên quan chuẩn bị tốt các nội dung tài liệu phục vụ thành công các buổi Hội nghị do các Bộ, ngành TW, HĐND và UBND tỉnh tổ chức. Phối hợp với các sở ngành cùng các phòng, ban trực thuộc chuẩn bị nội dung phục vụ các Đoàn công tác của Trung ương về làm việc, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đặc biệt là đối với lĩnh vực đất đai, môi trường, tài nguyên khoáng sản. Phòng luôn chủ động theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, sự chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh đạt hiệu quả.

 Với những kết quả đã đạt được, trong suốt quá trình hình thành và phát triển, Phòng Kinh tế ngành đã được trao tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng     cao quý, được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đối với Tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua; hàng năm đều được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen Tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và nhiều Bằng khen của UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện tốt các nhiệm vụ trong công tác Phòng chống lụt bão, xây dựng nông thôn mới…

          * Nhân sự của phòng

          - Nhân sự đã từng công tác tại phòng Kinh tế ngành

          1. Nguyễn Hữu Vinh, cán bộ

          2. Trần Văn Hà, Trưởng phòng

          3. Bùi Quang Toàn, Cán bộ

          4. Bùi Duy Quang, trưởng phòng

          - Nhân sự hiện nay của phòng                           

          1. Phạm Ngọc Anh, Trưởng phòng

          2. Bùi Mạnh Hùng, Phó Trưởng phòng

          3. Đinh Duy Khánh, Phó Trưởng phòng

          4. Dương Thế Hải, Chuyên viên