KỶ YẾU KỈ NIỆM 70 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG VĂN PHÒNG

 

LỜI NÓI ĐẦU


 

 

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Văn phòng cơ quan hành chính Nhà nước các cấp (28/8/1945 - 28/8/2010), Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình phát hành cuốn Kỷ yếu "Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình - 70 năm xây dựng và phát triển'  nhằm giúp các thế hệ cán bộ Văn phòng UBND tỉnh hiểu rõ hơn quá trình hình thành, phát triển của Văn phòng qua các thời kỳ, đồng thời giới thiệu khái quát một số thành tích nổi bật và những đóp góp của Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình trong những năm qua.

Nhân dịp này, Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình xin chân thành cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh uỷ, Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân Tỉnh, của Văn phòng Chính phủ, sự giúp đỡ của các cấp, các ngành, nhân dân trong toàn tỉnh đã động viên và tạo mọi điều kiện để Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần vào sự phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội của tỉnh; Cảm ơn các thế hệ cán bộ Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình, các phòng ban, đơn vị đã quan tâm đóng góp ý kiến và gửi những tư liệu quý để xây dựng cuốn Kỷ yếu.

Mặc dù đã rất cố gắng sưu tầm tài liệu để biên soạn cuốn Kỷ yếu nhưng do qua nhiều thời kỳ sáp nhập, chia tách, tái lập, một số tài liệu đã thất lạc, không đầy đủ, thời gian sưu tầm, biên soạn hạn chế nên khó tránh khỏi những sơ xuất, thiếu sót. Ban biên tập rất mong nhận được sự thông cảm và góp ý để hoàn thiện cho những lần phát hành sau.  

Xin trân trọng cảm ơn!

 

- Bài viết của Chánh Văn phòng UBND tỉnh

- Sơ đồ tổ chức cơ quan Văn phòng UBND

- Bài viết VP UBND 70 năm

- Thành tích Thi đua khen thưởng nổi bật

- Lãnh đạo Văn phòng qua các thời kì

- Các tổ chức Đảng, đoàn thể:

  + Đảng bộ cơ quan Văn phòng UBND tỉnh

  + Công đoàn Văn phòng UBND tỉnh

  + Chi đoàn Thanh niên

  + Hội Cựu chiến binh cơ quan

  + Tổ nữ công

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc:

  + Cổng thông tin điện tử

  + Đội xe

  + Trung tâm TH&CB

  + Phòng Hành chính-Quản trị

  + Phòng Tổng hợp

  + Phòng Kinh tế ngành

  + Phòng Đầu tư &Xây dựng cơ bản

  + Phòng Phân phối – Lưu thông

  + Phòng Văn xã

  + Phòng Nội chính

  + Phòng Ngoại vụ

  + Ban tiếp công dân

- Các bài viết chuyên đề:

  + Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

  + Văn phòng UBND tỉnh với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

  + Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu về công tác cải cách thủ tục hành chính