2087293
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp các Ðại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trước khi lên đường nhận nhiệm vụ
19/04/2012 | 07:06:00

Chiều 18-4, tại Trụ sở T.Ư Ðảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp các Ðại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài (nhiệm kỳ 2012 - 2015) trước khi lên đường nhận nhiệm vụ. Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban Ðối ngoại T.Ư; Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại giao.

 

Nói chuyện với các Ðại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2012 - 2015, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vui mừng khi thấy các sứ giả mới đều là cán bộ trẻ, phần lớn là những nhà ngoại giao chuyên nghiệp, có ý thức chuẩn bị chu đáo cả về mặt tinh thần và chuyên môn cho nhiệm vụ mới.

Tổng Bí thư nêu rõ, công tác đối ngoại ngày càng có vị trí quan trọng, nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Thế và lực của Việt Nam đã khác trước, có nhiều thuận lợi trên mặt trận ngoại giao, nhưng cũng còn nhiều khó khăn. Nhiệm vụ đặt ra ngày càng nặng nề, đòi hỏi những người làm công tác đối ngoại cần thường xuyên nâng cao trình độ về mọi mặt, thật sự là cầu nối Việt Nam với các nước và các nước với Việt Nam.

Ðồng chí Tổng Bí thư mong muốn đội ngũ làm công tác đối ngoại nói chung, các Ðại sứ, Trưởng cơ quan đại diện nói riêng cần thường xuyên nắm chắc quan điểm, đường lối của Ðảng, nhất là đường lối đối ngoại đã nêu trong Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng và Hội nghị Ngoại giao lần thứ 27 tổ chức tại Hà Nội. Cần nắm vững chủ trương của Ðảng là thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện trên nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa; là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; vì lợi ích quốc gia, dân tộc,... Nhiệm vụ của công tác đối ngoại là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho phát triển đất nước. Nắm vững quan điểm, đường lối của Ðảng để"dĩ bất biến, ứng vạn biến", nhanh nhạy, sắc bén trước mọi diễn biến; cảnh giác với mọi cạm bẫy cám dỗ. Ðồng thời, cần nắm vững địa bàn, các nước cần gì, có thế mạnh gì và mong muốn gì trong quan hệ với Việt Nam. Tổng Bí thư đề nghị các Ðại sứ, Trưởng cơ quan đại diện thường xuyên chăm lo xây dựng phong cách ngoại giao, giữ vững vị thế của dân tộc, vị thế ngoại giao của đất nước. Công tác đối ngoại cần gắn với công tác đối nội, xây dựng hình ảnh Việt Nam ở nước ngoài; góp phần quảng bá hình ảnh dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam văn hóa và con người Việt Nam; mặt khác, không ngừng học tập tiếp thu và đưa cái hay của nước ngoài về trong nước. Chú trọng công tác nghiên cứu, học tập; nghiên cứu tình hình mới, các vấn đề thực tiễn và lý luận cơ bản của bạn, không chỉ phục vụ công tác ngoại giao, mà còn góp phần tham gia xây dựng đường lối trong nước. Chú trọng mở rộng các quan hệ đối ngoại, chăm lo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Tổng Bí thư cũng mong muốn các Ðại sứ, Trưởng cơ quan đại diện quan tâm xây dựng cơ quan Ðại sứ, tổng lãnh sự thật là môi trường đoàn kết, văn hóa; tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết của Ðảng, nhất là Nghị quyết T.Ư 4, Khóa XI:"Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Ðảng hiện nay". Những người đứng đầu cơ quan cần gương mẫu; cơ quan cần có quy chế  và làm việc theo quy chế cho thật tốt.

Tổng Bí thư tin tưởng và chúc các Ðại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2012- 2015 hoàn thành tốt nhiệm vụ để lại dấu ấn tốt đẹp trong nhiệm kỳ.

 

Theo nhân dân

Hiển thị 1 - 100 trong 1.343 Kết quả.
Số bản ghi cho mỗi trang
Trang Của 14