2087293
Nghĩa cử quý báu vì hạnh phúc của nhân dân Việt Nam
06/04/2012 | 02:48:00

Phát biểu của Phó thủ tướng NGUYỄN THIÊN NHÂN tại Chương trình nghệ thuật "Chung tay góp sức khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh"
Trước hết, thay mặt Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, các vị đại diện đại sứ quán các nước tại Hà Nội, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, các hiệp hội, doanh nghiệp và toàn thể quý vị, đại biểu khách quý đã tới dự Chương trình giao lưu "Chung tay góp sức khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh" tại thủ đô Hà Nội hôm nay.
Ngày 21-4-2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 504/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010-2025”, gọi tắt là Chương trình 504. Mục tiêu của Chương trình là huy động nguồn lực trong nước và quốc tế nhằm giảm thiểu và tiến tới khắc phục hoàn toàn ảnh hưởng của bom mìn phục vụ phát triển kinh tế-xã hội; bảo đảm an toàn cho nhân dân; giúp đỡ nạn nhân bom mìn hòa nhập đời sống xã hội. Do ý nghĩa quan trọng này, nên Thủ tướng Chính phủ trực tiếp làm Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước để triển khai chương trình, gọi tắt là Ban Chỉ đạo 504.

 
(Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân. Ảnh: Internet)
 
Chương trình là cơ sở để huy động mạnh hơn các nguồn lực trong và ngoài nước để đẩy nhanh tốc độ khắc phục hậu quả bom mìn. Tạo điều kiện để các nước, các tổ chức xem xét viện trợ nhân đạo và viện trợ phát triển; góp phần làm cho cuộc sống của nhân dân bình yên hơn, phát triển kinh tế-xã hội đất nước. Cùng với sự quan tâm của Đảng, sự đầu tư của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, các cá nhân, buổi giao lưu hôm nay là một hoạt động của chương trình để góp phần thống nhất nhận thức, hành động của cộng đồng; kêu gọi sự cổ vũ, hưởng ứng, giúp đỡ của các nước và cộng đồng trên thế giới; huy động sự hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước chung tay góp sức thực hiện thắng lợi mục tiêu Chương trình 504.

Việt Nam đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh với những hậu quả nặng nề. Đã 37 năm đất nước sống trong hòa bình nhưng hậu quả chiến tranh vẫn còn dai dẳng. Theo số liệu điều tra hiện còn hơn 20% diện tích đất đai của nước ta bị ô nhiễm bom mìn, với hơn 100 nghìn người bị chết và 40 nghìn người bị thương từ sau chiến tranh đến nay, trong đó phần lớn là người lao động chính trong gia đình và hơn 30 nghìn trẻ em đã chết.

Ô nhiễm bom mìn ảnh hưởng nặng nề đến phát triển kinh tế-xã hội, an ninh, trật tự và môi trường, tính mạng, đời sống của nhân dân. Hằng năm, Chính phủ phải chi hàng nghìn tỷ đồng cho rà phá bom mìn, cấp cứu, điều trị, hỗ trợ nạn nhân, tái hòa nhập cộng đồng, tái định cư, chưa tính đến những thiệt hại về tính mạng, tài sản của nhân dân, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế-xã hội và môi trường.

Ngay sau chiến tranh kết thúc, Chính phủ Việt Nam đã đặc biệt quan tâm đến việc rà phá bom mìn, hỗ trợ nạn nhân, tái định cư, tái hòa nhập cộng đồng và tuyên truyền giáo dục phòng tránh bom mìn. Các công việc này được các bộ, ngành, địa phương triển khai tích cực, đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Cùng với việc ban hành các chính sách, chế độ, quy định của Chính phủ, việc xây dựng năng lực thực hiện được các bộ, ngành, địa phương triển khai tích cực theo chức năng của mình. Đến nay, đã tổ chức dò tìm, thu gom, xử lý hàng trăm triệu bom mìn các loại, giải phóng hàng trăm nghìn héc-ta đất, bảo đảm môi trường an toàn cho nhân dân, giảm thiểu tai nạn bom mìn

Công tác giáo dục phòng tránh bom mìn được các bộ, ngành, địa phương và một số tổ chức quốc tế triển khai tích cực, tăng cường nhận thức cho người dân, góp phần làm giảm tai nạn bom mìn. Việc hỗ trợ nạn nhân, tái hòa nhập cộng đồng được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, các địa phương và một số tổ chức phi chính phủ thực hiện có hiệu quả. Việc tái định cư được Chính phủ quan tâm bằng những chương trình, dự án cụ thể.

Công tác tuyên truyền, vận động sự ủng hộ, hỗ trợ của quốc tế đã được Nhà nước, Chính phủ rất quan tâm. Nhiều nước, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ đã hỗ trợ, tài trợ cho công tác khắc phục bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam.

Tuy đạt được những kết quả nêu trên, nhưng để làm sạch hết bom mìn sau chiến tranh, Việt Nam cần có kinh phí hơn 10 tỷ USD với thời gian kéo dài hơn 100 năm, chưa kể hàng tỷ USD cần cho tái định cư, an sinh xã hội ở vùng ô nhiễm bom mìn.

Với mong muốn Việt Nam trở thành quốc gia không còn tác động của bom mìn, theo mục tiêu Chương trình 504, vấn đề đặt ra là làm sao để nâng cao năng lực và huy động nguồn lực để tăng tốc độ rà phá bom mìn. Làm sao để sau một vài chục năm nữa có thể giải quyết cơ bản hậu quả bom mìn sau chiến tranh, phục vụ phát triển đất nước là nhiệm vụ của Chính phủ và cũng là trăn trở của mỗi người Việt Nam chúng ta và là sự quan tâm của bạn bè quốc tế. Được sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng - Trưởng ban Chỉ đạo 504, tôi chính thức phát động phong trào: “Chung tay góp sức khắc phục hậu quả bom mìn” với những nội dung chủ yếu sau đây:

Một là: Tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về Chương trình 504, để thống nhất và nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị-xã hội và mọi tầng lớp nhân dân, tạo động lực thực sự để đạt được mục tiêu của Chương trình 504.

Đẩy mạnh tuyên truyền trong nước và quốc tế để tạo sự ủng hộ, đóng góp vào việc khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam. Tăng cường hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ để vận động, thu hút tài trợ ODA, tài trợ không hoàn lại, tài trợ nhân đạo cho thực hiện chương trình.

Hai là: Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, các địa phương ở một tầm nhìn xa hơn, thường xuyên hơn, chặt chẽ hơn để tham mưu cho Chính phủ trong điều phối, xây dựng năng lực triển khai chương trình và thu hút, sử dụng có hiệu quả các nguồn tài trợ quốc tế, bảo đảm đạt được các mục tiêu đề ra.

Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cho Cơ quan Thường trực/Ban chỉ đạo 504 phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành nhất là các bộ: Quốc phòng, Lao động-Thương binh và Xã hội, Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam trong việc tổ chức rà phá bom mìn, tuyên truyền giáo dục phòng tránh bom mìn, hỗ trợ nạn nhân và vận động, thu hút tài trợ quốc tế. Tôi cũng đề nghị các đoàn thể, hội, hiệp hội, các tổ chức chính trị-xã hội chủ động tích cực phối hợp tham gia với Ban Chỉ đạo và Cơ quan Thường trực của Chương trình.

Ba là: Xây dựng kế hoạch chi tiết cho lộ trình thực hiện chương trình; xây dựng chiến lược xúc tiến vận động tài trợ, tạo nên một cơ chế hợp tác quốc tế đầy đủ, toàn diện để huy động nguồn lực cho khắc phục bom mìn.

Phải nghiên cứu, lồng ghép vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của Trung ương và địa phương, nhiệm vụ của từng ngành trong từng thời gian; ưu tiên giải quyết những khu vực ô nhiễm bom mìn nặng...

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống tổ chức Cơ quan Thường trực phù hợp với tình hình mới và thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao năng lực thực hiện tạo sự tập trung các nguồn lực để đủ sức tham mưu, điều phối chương trình.

 Bốn là: Cùng với sự nỗ lực của Chính phủ, rất cần sự nỗ lực của toàn xã hội, phát huy nội lực để thực hiện Chương trình. Qua các tuyến giao lưu và các phóng sự, chúng ta đã thấy rõ thực trạng và tác động của bom mìn đến đời sống, phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Chúng ta cũng đã biết đến những tập thể, cá nhân đại diện cho các tổ chức, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực với chương trình.

Tôi kêu gọi các tầng lớp nhân dân, cộng đồng xã hội, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, người Việt Nam ở nước ngoài tích cực tham gia, hưởng ứng, cổ vũ nhằm góp phần huy động sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vào thực hiện chương trình.

Năm là: Với truyền thống tự lực, tự cường của mình, Chính phủ Việt Nam khẳng định sẽ huy động tối đa mọi nguồn nội lực để khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.

Với truyền thống nhân nghĩa, yêu hòa bình, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, Chính phủ Việt Nam đã mở rộng và tăng cường sự hợp tác về nhiều mặt với Chính phủ Mỹ và các nước đã từng tham gia chiến tranh Việt Nam. Chính phủ và nhân dân Việt Nam cần nhận được sự hợp tác tích cực, sự hỗ trợ cụ thể từ Chính phủ các nước, đặc biệt là từ Chính phủ Mỹ để đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả bom mìn.

Cần phải tiếp tục làm gì và làm như thế nào để góp phần thiết thực vào việc khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam là ý nghĩa được khởi đầu từ cuộc giao lưu hôm nay. Chính phủ giao Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức tiếp nhận mọi sự tài trợ, hỗ trợ, bảo trợ cho chương trình từ trong nước và quốc tế ngay trong hoặc sau buổi giao lưu này.

Nhân dịp này, thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, tôi chân thành cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ của các chính phủ, các tổ chức phi chính phủ, nhân dân trên toàn thế giới. Không nỗi đau nào là của riêng ai. Việc hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn của các bạn góp phần tạo nên tình hữu nghị, khẳng định thêm quan hệ đối tác tin cậy giữa các nước chúng ta. Chúng tôi chân thành cảm ơn các vị khách quốc tế đã đến dự buổi giao lưu. Đây là nghĩa cử quý báu vì cuộc sống hòa bình, hạnh phúc của người dân Việt Nam và nhân dân thế giới.

Tôi cũng xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội, tổ chức, doanh nghiệp trong nước, các đoàn ngoại giao, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, các cơ quan báo chí, khách mời đã tích cực ủng hộ, hỗ trợ chúng tôi trong thời gian vừa qua. Hôm nay đến dự, chúng tôi mong các quý vị tiếp tục có những sáng kiến, hoạt động hợp tác thiết thực hơn nữa góp phần vào công cuộc khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam.

Tôi hoan nghênh các cơ quan chức năng của Việt Nam, Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình 504 và Đài Truyền hình Việt Nam đã có sáng kiến tổ chức buổi giao lưu đầy ý nghĩa hôm nay.

Với tinh thần đó, từ diễn đàn này, thay mặt Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, một lần nữa tôi kêu gọi các tổ chức, các cá nhân hãy tham gia phong trào: “Chung tay góp sức khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh” ở Việt Nam, góp phần thiết thực làm cho cuộc sống của nhân dân bình yên hơn, tiếp tục đưa đất nước Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.

(*) Đầu đề của Báo Quân đội nhân dân

Kim Duyên (trích dẫn)

Hiển thị 1 - 100 trong 791 Kết quả.
Số bản ghi cho mỗi trang
Trang Của 8