2087293
Thông báo kết luận của UBND tỉnh tại HN nghe báo cáo Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm phía Bắc đô thị Ninh Bình
10/11/2017 | 10:41:00

 Ngày 02/11/2017, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị nghe báo cáo Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm phía Bắc đô thị Ninh Bình. Đồng chí Đinh Văn Điến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã kết luận hội nghị.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh xin đăng toàn văn thông báo kết luận.

Ninhbinh.gov.vn

Hiển thị 1 - 100 trong 720 Kết quả.
Số bản ghi cho mỗi trang
Trang Của 8