2087293
Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu
10/11/2017 | 10:24:00

Ngày 10/11/2017, Ban Chỉ đạo phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389) ban hành văn bản số 136/CV-BCĐ về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Theo đó, yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh căn cứ chức năng,  nhiệm vụ được giao tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thực hiện Kế hoạch số 410/KH-BCĐ ngày 14/6/2017 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu. Kiên quyết xử lý, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng các tổ chức, cá nhân sai phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Ninhbinh.gov.vn

Hiển thị 1 - 100 trong 720 Kết quả.
Số bản ghi cho mỗi trang
Trang Của 8