2087293
Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh trong tuần từ 03/11 đến 09/11/2017
10/11/2017 | 08:17:00

 Trong tuần, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện Kết luận giao ban Thường trực Tỉnh ủy; Kết luận giao ban UBND tỉnh và tập trung chỉ đạo, thực hiện một số nội dung chính như sau:

-Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tham dự tuần lễ Hội nghị cấp cao APEC năm 2017 tại thành phố Đà Nẵng. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh công tác sản xuất vụ Đông, xây dựng Nông thôn mới, dồn điền đổi thửa; đẩy mạnh công tác thu ngân sách nhà nước cuối năm 2017. Thực hiện các giải pháp khắc phục các bất cập trong công tác giáo dục và đào tạo năm học mới. Tiến hành kiểm tra thực tế việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác bảo vệ môi trường tại các khu, cụm công nghiệp: Gián Khẩu, Phúc Sơn, Cầu Yên và Tam Điệp. Dự tiếp xúc cử tri và tổ chức Hội nghị cho ý kiến vào các nội dung trình tại kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh; dự Lễ đưa các cá thể gấu đầu tiên đến với Trang trại Bảo tồn gấu Ninh Bình và giải quyết một số vụ việc liên quan đến đơn thư khiếu nại.

- Chỉ đạo công tác thu ngân sách: Tính đến ngày 07/11/2017, tổng thu ngân sách đạt 5.867,9 tỷ đồng, đạt 98% dự toán HĐND tỉnh, tăng 31,6% so với cùng kỳ, tăng 61,7 tỷ đồng so với tuần trước. Trong đó: Thu từ thuế, phí, lệ phí và thu khác ngân sách 3.040 tỷ đồng, đạt 80% dự toán HĐND tỉnh, tăng 7,9% so với cùng kỳ; Thu tiền sử dụng đất 701 tỷ đồng, đạt 116,8% dự toán HĐND tỉnh, tăng 67,2% so với cùng kỳ; Thu từ hoạt động XNK 2.126,9 tỷ đồng, đạt 132% dự toán HĐND tỉnh, tăng 71% so với cùng kỳ.

Ninhbinh.gov.vn

Hiển thị 1 - 100 trong 720 Kết quả.
Số bản ghi cho mỗi trang
Trang Của 8