2087293
Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2017
09/11/2017 | 04:46:00

Ngày 08/11/2017, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, đồng chí Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo tỉnh theo quy định. Tham dự buổi tiếp có lãnh đạo Ban Tiếp công dân của tỉnh, đại diện các ngành, đơn vị có liên quan.

Tại buổi tiếp định kỳ tháng 11/2017, các công dân đã đến Trụ sở Tiếp công dân tỉnh trình bày khiếu nại, phản ánh các vấn đề chủ yếu liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án.

Quang cảnh buổi tiếp dân

Qua xem xét nội dung công dân trình bày và ý kiến của các cơ quan liên quan, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có kết luận cụ thể, đã trả lời, giải thích và giao nhiệm vụ cho các cơ quan chức năng làm rõ, giải quyết một số vấn đề cụ thể.

Thời gian qua, công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân tiếp tục được tỉnh tăng cường và tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các đơn thư, khiếu tố của công dân chủ yếu về các lĩnh vực tài chính, quản lý, sử dụng đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng. Trong tháng 10/2017, toàn tỉnh đã tiếp 157 lượt công dân, tiếp nhận 15 đơn thư khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, đã giải quyết 6/15 đơn.

Ninhbinh.gov.vn

Hiển thị 1 - 100 trong 2.709 Kết quả.
Số bản ghi cho mỗi trang
Trang Của 28