GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG

BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG TUẦN 2 THÁNG 7 NĂM 2013

  BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG TUẦN 2 THÁNG 7 NĂM 2013                     Mã số   Mặt hàng   ĐVT   Giá kỳ trước   Giá kỳ này   Tăng/giảm   Mức ... Đọc tiếp »

BẢNG GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG TUẦN 3 THÁNG 6 NĂM 2013

  Mã số   Mặt hàng   ĐVT   Giá kỳ trước   Giá kỳ này   Tăng/giảm   Mức   %     Giá bán lẻ           1,001 Thóc tẻ thường đ/kg 5,200 ... Đọc tiếp »

BẢNG GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG TUẦN 2 THÁNG 6 NĂM 2013

  Mã số   Mặt hàng   ĐVT   Giá kỳ trước   Giá kỳ này   Tăng/giảm   Mức   %     Giá bán lẻ           1,001 Thóc tẻ thường đ/kg 5,500 5,200 -300 -5.45 1,002 ... Đọc tiếp »

BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG TUẦN 4 THÁNG 5 NĂM 2013

Phụ lục số 1:                             Sở Tài chính                           ... Đọc tiếp »

BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG TUẦN 3 THÁNG 5 NĂM 2013

Phụ lục số 1:                   Sở Tài chính                 Tỉnh Ninh Bình                 ... Đọc tiếp »

BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG TUẦN 2 THÁNG 5 NĂM 2013

Phụ lục số 1:                   Sở Tài chính                 tỉnh Ninh Bình                 ... Đọc tiếp »

BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG TUẦN 1 THÁNG 5 NĂM 2013

Phụ lục số 1:                   Sở Tài chính                 tỉnh Ninh Bình                 ... Đọc tiếp »