GIỚI THIỆU DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG

          Dịch vụ hành chính công là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý.

Mỗi dịch vụ hành chính công gắn liền với một thủ tục hành chính để giải quyết hoàn chỉnh một công việc cụ thể liên quan đến tổ chức, cá nhân.
Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.
          Xin qúy độc giả vui lòng lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tại danh sách dưới đây.

 

 

DANH SÁCH DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TRỰC TUYẾN CÁC SỞ, NGÀNH

Xuất nhập cảnh Ninh Bình
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Công thương 
Cục thuế Ninh Bình 

 

Sở Khoa học và công nghệ Công an tỉnh
Sở Lao động Thương binh Xã hội Tỉnh Ninh BìnhBảo hiểm xã hội
Sở Thông tin & truyền thôngSở Y tế Ninh Bình
Sở Nội vụ tỉnh Ninh BìnhSở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình
Sở Tài chính Ninh BìnhBan quản lý các khu công nghiệp
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sở Xây dựng

 
Ninhbinh.gov.vn