THÔNG TIN ĐẤU THẦU VÀ MUA SẮM CÔNG

Về việc công khai nhu cầu mua sắm tập trung ô tô năm 2017

 Về việc công khai nhu cầu mua sắm tập trung ô tô năm 2017 Đọc tiếp »

Phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Cung cấp vacxin, hóa chất phục vụ phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm

 Phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Cung cấp vacxin, hóa chất phục vụ phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm Đọc tiếp »

Về việc công khai kết quả mua sắm tập trung đợt 2 năm 2017

 Về việc công khai kết quả mua sắm tập trung đợt 2 năm 2017 Đọc tiếp »

Về việc công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu

 Về việc công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đọc tiếp »

Công khai kết quả mua sắm tập trung đợt 1 năm 2017

 Công khai kết quả mua sắm tập trung đợt 1 năm 201 7 Đọc tiếp »

Công khai nhu cầu mua sắm tập trung đợt 2 năm 2017

 Công khai nhu cầu mua sắm tập trung đợt 2 năm 2017 Đọc tiếp »

Công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu

SỞ TÀI CHÍNH NINH BÌNH TRUNG TÂM TƯ VẤN &  DVTCC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     Số:  11    /CV- TrT V/v công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu   Ninh Bình, ngày  08    tháng 6 năm 2017                                  ... Đọc tiếp »

Mời gọi đầu tư dự án Tổ hợp tài chính thương mại và nhà ở tại xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh.

THÔNG BÁO Mời gọi đầu tư dự án Tổ hợp tài chính thương mại và nhà ở tại xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh. 1. Các thông tin về quy hoạch xây dựng đô thị khu vực dự án. 1.1. Vị trí, quy mô và giới hạn phạm vi quy hoạch: - Thuộc xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. - Diện tích dự án khoảng 2,6 ha (hiện chưa bồi thường GPMB). 1.2. Cơ cấu sử dụng đất và chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc: - Quy mô dân số khoảng 400 người (cư trú thường... Đọc tiếp »