Cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh

 

1. Báo Ninh Bình:

   Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình

   Điện thoại liên hệ: 030.3871.037,   Fax: 3876.943

 

2. Đài Phát thanh- Truyền hình Ninh Bình:

   Địa chỉ: Km2, đường Trần Hưng đạo,. phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình

   Điện thoại liên hệ: 030.3876.256,   Fax: 3873.624

 

3. Phân xã Thông tấn xã Việt Nam tại Ninh Bình

   Địa chỉ: Đường  , phường  , thành phố Ninh Bình

   Điện thoại liên hệ: 030.3,   Fax: 3.

 

4. Thường trú Báo Nhân dân  tại Ninh Bình

   Địa chỉ: Đường , phường , thành phố Ninh Bình

   Điện thoại liên hệ: 030.3 ,   Fax: 3

Ninhbinh.gov.vn