Ủy viên UBND tỉnh

 TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA ĐỒNG CHÍ VŨ CÔNG HOAN, CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH

 
                  

Họ và tên:

Vũ Công Hoan

 
 

Năm sinh:

1959

 
 

Quê quán:

Xã Khánh Cư, Huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

 
 

Chức vụ:

Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh

 
 

Trình độ chuyên môn:

Bác sỹ Y Khoa, Cư nhân Hành chính, Thạc sỹ

 
 

Trình độ chính trị:

Cao cấp lý luận chính trị

 

 Lĩnh vực phụ trách:

  • Phụ trách công tác của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
  • Giải quyết các công việc cụ thể khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công.
  • Phụ trách huyện Yên Khánh