Hiển thị nội dung

Tiểu sử tóm tắt của đồng chí Chánh Văn phòng UBND tỉnh

 

                             


Họ và tên:

 Vũ Công Hoan
 

Năm sinh:

1959

 
 

Quê quán:

Xã Khánh Cư, Huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

 
 

Chức vụ:

Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh

 
 

Trình độ chuyên môn:

Bác sỹ Y Khoa, Cư nhân Hành chính, Thạc sỹ

 
 

Trình độ chính trị:

Cao cấp lý luận chính trị