VĂN PHÒNG UBND TỈNH NINH BÌNH 70 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH

VĂN PHÒNG UBND TỈNH NINH BÌNH

70 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH

Văn phòng UBND tỉnh là cơ quan ngang sở, giúp việc trực tiếp cho UBND tỉnh, có chức năng tổng hợp, tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý tập trung, thống nhất chỉ đạo, điều hành mọi mặt công tác của UBND tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh. Trong từng giai đoạn cách mạng, Văn phòng UBND tỉnh luôn gắn chặt mọi hoạt động tham mưu, tổng hợp, phục vụ với hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành trên tất cả các lĩnh vực kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh của UBND tỉnh. 70 năm qua, Văn phòng UBND tỉnh đã có những đóng góp rất quan trọng, thiết thực vào thành quả cách mạng to lớn của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Ninh Bình.

         

 Văn phòng đã tham mưu cho UBND Cách mạng phục vụ Hội nghị Điền chủ do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì tại huyện Nho Quan

Cách mạng tháng Tám- 1945, hòa cùng với khí thế cả nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Mặt trận Việt Minh, nhân dân Ninh Bình đã vùng lên đập tan ách thống trị của đế quốc, phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân. Ngày 25-8-1945, tại sân vận động Non Nước, gần 2 vạn đồng bào Ninh Bình cùng cờ, hoa, biểu ngữ mít tinh vui mừng, phấn khởi chào mừng chính quyền cách mạng tỉnh. Trong buổi lễ ra mắt, đồng chí Văn Tiến Dũng- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời tỉnh Ninh Bình trịnh trọng tuyên bố: Ninh Bình đã hoàn toàn giải phóng, chính quyền cách mạng được thành lập. Từ những ngày tháng đó, Văn phòng Ủy ban của tỉnh cũng được thành lập để giúp lãnh đạo Ủy ban quản lý, điều hành mọi công việc của tỉnh. Văn phòng vinh dự được trực tiếp giúp việc Ủy ban Nhân dân Cách mạng tỉnh và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Cách mạng tỉnh Văn Tiến Dũng, giải quyết các công việc, lãnh đạo, điều hành các hoạt động của tỉnh tại Trụ sở chính thức đầu tiên ở thị xã Ninh Bình (nay là trụ sở UBND thành phố Ninh Bình), tỉnh Ninh Bình. Do Ủy ban Nhân dân Cách mạng tỉnh mới thành lập, nền hành chính còn rất đơn sơ lại hoạt động trong hoàn cảnh chưa được ổn định phải bắt tay vào xây dựng, củng cố chính quyền cách mạng non trẻ, Văn phòng Ủy ban đã có nhiều cố gắng, hoàn thành nhiệm vụ phục vụ hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Ủy ban, góp phần cùng cả nước bảo vệ và giữ vững thành quả cách mạng, từng bước giải quyết được nạn đói và đẩy mạnh phong trào bình dân học vụ xóa mù chữ cho đồng bào.

Sau ngày toàn quốc kháng chiến 19-12-1946 đến năm 1954, với các tên gọi là: Văn phòng Ủy ban hành chính tỉnh, Văn phòng Ủy ban kháng chiến tỉnh, Văn phòng Ủy ban hành chính kháng chiến tỉnh, Văn phòng Ủy ban kháng chiến hành chính tỉnh Ninh Bình bước vào một thời kỳ hoạt động mới - theo Ủy ban hành chính và Ủy ban kháng chiến cùng Chủ tịch, Phó Chủ tịch sơ tán vào xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư để lãnh đạo cuộc “kháng chiến trường kỳ, toàn dân, toàn diện” chống thực dân Pháp.

Với bộ máy gọn nhẹ, trong suốt 9 năm trường kỳ kháng chiến, cán bộ và nhân viên Văn phòng làm việc hết sức mình, không quản ngại khó khăn, gian khổ của thời chiến, đã giúp UBHC và UBKC, trực tiếp là Chủ tịch các Phó Chủ tịch chỉ đạo và phối hợp hoạt động của các  địa phương trong tỉnh đáp ứng yêu cầu lãnh đạo tỉnh. Giai đoạn này, bộ máy Văn phòng giúp việc Uỷ ban kháng chiến và Ủy ban hành chính các công việc như: soạn thảo, in ấn các công văn, quyết định... giấy tờ, giải quyết công việc, làm công tác giao thông liên lạc, bảo vệ hội nghị, nơi làm việc của Ủy ban kháng chiến và Ủy ban hành chính tỉnh. Mặc dù hoạt động trong hoàn cảnh có nhiều khó khăn, biên chế chỉ có gần chục người nhưng với khí thế và lòng nhiệt tình cách mạng, Văn phòng Ủy Ban kháng chiến và Văn phòng Ủy ban hành chính đã có nhiều cố gắng hoàn thành nhiệm vụ phục vụ hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ủy ban kháng chiến và Ủy ban hành chính tỉnh và Chủ tịch, các Phó Chủ tịch tỉnh, góp phần bảo vệ được thành quả cách mạng, giữ vững được chính quyền nhân dân và tập trung chuẩn bị lực lượng cùng với quân, dân cả nước chiến đấu và phục vụ chiến đấu chống thực dân Pháp xâm lược. Đặc biệt, Văn phòng đã tham mưu giúp lãnh đạo thành lập Uỷ ban giúp đỡ đồng bào tản cư, di cư. Uỷ ban đã vận động nhân dân lập các khu cư trú để đón đồng bào và tổ chức tốt hội nghị giúp đỡ đồng bào tản cư tại xã Lạng Phong (Nho Quan) ngày 10/2/1947, do UBHC tỉnh phối hợp với Bộ Canh nông chủ trì. Hội nghị vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự và phát biểu căn dặn: “... Ta phải tự cấp, tự túc để có thể trường kỳ kháng chiến được... Người có ăn có mặc phải giúp đỡ đồng bào tản cư không có. Nhưng không phải là giúp đỡ theo kiểu bố thí để ăn rồi ngồi đấy. Phải giúp đỡ đồng bào có công ăn, việc làm, vì ta phải trường kỳ kháng chiến. Đó là bổn phận của đồng bào hậu phương... Tóm lại, muốn thắng lợi, ta phải trường kỳ kháng chiến và giúp đỡ đồng bào tản cư...”

Để đáp ứng nhiệm vụ mới, ngày 1/10/1947, hợp nhất Uỷ ban kháng chiến tỉnh và Uỷ ban hành chính tỉnh thành Uỷ ban hành chính kháng chiến  tỉnh. Văn phòng UBKCHC cũng được củng cố tăng cường để đáp ứng yêu cầu phục vụ ngày càng cao của UBKCHC. Đầu năm 1948, UBKCHC đã bổ nhiệm  Ông Đỗ Thân Chi, quê quán xã Yên Nhân, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình làm Chánh Văn phòng Uỷ ban kháng chiến hành chính tỉnh (1948-1953) để tham mưu, giúp việc UBKCHC. Từ năm 1953, đến tháng 10-1956, ông Nguyễn Mạnh Thân, quê ở xã Lộc Hòa, (Mỹ Lộc- Nam Định) làm Chánh Văn phòng. Thời kỳ này, Văn phòng tập trung tham mưu cho lãnh đạo tỉnh chỉ đạo lực lượng vũ trang tỉnh bám trụ chiến đấu tiêu hao sinh lực địch, giữ đất, giành dân, mở rộng vùng giải phóng ở những địa bàn quân Pháp chiếm đóng.

 

Văn phòng đã tham mưu cho Ủy ban kháng chiến hành chính chỉ đạo phong trào thi đua chống hạn

Đối với vùng giải phóng, Văn phòng tham mưu cho tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, bảo mật, trừ gian, xây dựng đời sống văn hóa mới, giúp đỡ đồng bào đi tản cư và sẵn sàng đóng góp sức người, sức của phục vụ kháng chiến. Mặc dù khó khăn, thiếu thốn về nhiều mặt, cán bộ Văn phòng UBKCHC vẫn say sưa làm việc, bám đất, bám dân, xây dựng cơ sở chính trị, tổ chức sản xuất, chiến đấu, phòng gian bảo mật, bám sát tình hình, nhất là các chiến dịch như Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, Quang Trung… phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo của Chủ tịch và UBKCHC tỉnh. Trong gian khổ, hiểm nguy, anh em văn phòng vẫn lạc quan, sống chan hòa, đầm ấm tình đồng chí, đồng nghiệp.

Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, đến ngày 30-6-1954 tỉnh Ninh Bình được hoàn toàn giải phóng. UBKCHC được chuyển về thị xã Ninh Bình (nay là UBND và Thành ủy Ninh Bình) để làm việc,  sau đó ở đây đến năm 1965 mới đi sơ tán phòng chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ. Năm 1958, Ủy ban kháng chiến hành chính tỉnh Ninh Bình đổi tên thành Ủy ban hành chính tỉnh Ninh Bình, Văn  phòng mang tên mới là Văn phòng Ủy ban hành chính tỉnh Ninh Bình.

Từ năm 1954 đến năm 1965, là giai đoạn Đảng bộ, quân và dân tỉnh Ninh Bình  tập trung thực hiện nhiệm vụ hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế, phát triển văn hóa - xã hội - xây dựng đời sống mới, củng cố vùng mới giải phóng, chống địch dụ dỗ, cưỡng ép đồng bào công giáo di cư vào Nam, vạch mặt bọn phản động lợi dụng tôn giáo gây chia rẽ lương giáo, thực hiện cải cách ruộng đất, sửa sai, vận động thành lập các tổ đổi công, xây dựng hợp tác xã và thực hiện kế hoạch năm năm lần thứ Nhất (1961-1965). Văn phòng trực tiếp giúp việc, tham mưu cho Ủy ban và các Chủ tịch, Phó Chủ tịch thực hiện các nhiệm vụ đó.  Trong thời gian này,  tổ chức bộ máy, biên chế của Văn phòng được tăng cường hơn. Chánh Văn phòng UBKCHC tỉnh thời kỳ này là: Ông Nguyễn Mạnh Thân, quê quán: xã Lộc Hòa, huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định (tiếp tục đảm nhiệm Chánh Văn phòng đến tháng 10 năm 1956); Ông Đỗ Thân Chi, tái cử lần 2 làm Chánh văn phòng đến tháng 01 năm 1960; Ông Nguyễn Mạnh Thân tiếp tục tái cử lần 2 làm Chánh Văn phòng đến giữa năm 1965; Ông Bùi Ngọc Điến, quê quán xã Khánh Cường, Yên Khánh, Ninh Bình làm Chánh Văn phòng (1965-1968). Ngoài các nhiệm vụ chủ yếu của văn phòng như: công tác biên tập, thông tin tổng hợp, hành chính - quản trị, tài chính… nhiều cán bộ, thư ký vụ văn phòng còn trực tiếp tham gia cải cách ruộng đất, sửa sai, xây dựng hợp tác xã, đi dân công, làm thủy lợi, xây âu thuyền sông Vân, đắp đê Hoàng Long, đầm Cút, tham gia giảng dạy bổ túc văn hóa, tổ chức hoạt động văn nghệ, thể thao. Trong điều kiện hòa bình, bên cạnh những thuận lợi vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, Văn phòng  UBHC tỉnh luôn luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với các Sở ban, ngành, đoàn thể, UBHC các huyện, thị xã tham mưu, giúp việc UBHC tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch trong đề xuất các giải pháp có hiệu quả để giúp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội cả trước mắt và lâu dài.

Văn phòng đã tham mưu cho UBHC tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp

Kết quả thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ Nhất (1960-1965), sản xuất nông nghiệp Ninh Bình đạt được thành tựu đáng ghi nhận. Giá trị sản lượng nông nghiệp năm 1965 đạt 82.102.000 đồng, tăng 18,3% so với năm 1964, là năm được mùa lớn nhất từ trước đến năm 1964. Sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp được đẩy mạnh và phát triển. Giá trị tổng sản lượng công nghiệp năm 1962 tăng 12 lần so với năm 1955. Đến năm 1965, giáo dục Ninh Bình vẫn giữ được nhịp độ phát triển và từng bước mở rộng. Toàn tỉnh đã có 10 trường cấp III với 3.696 học sinh, 110 trường cấp II với 26.186 học sinh, 142 trường cấp I với 73.317 học sinh. Phong trào bổ túc văn hóa 5 năm 1961-1965 dẫn đầu miền Bắc. Ngành y tế có 3 Bệnh viện đa khoa, 10 bệnh xá, 124 trạm xá có y sỹ phụ trách. Phong trào vệ sinh, bảo vệ sức khỏe được đông đảo nhân dân hưởng ứng tham gia. Phong trào thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe phát triển rộng khắp toàn tỉnh. Hoạt động văn hóa, văn nghệ diễn ra sôi nổi, với nhiều hình thức phong phú: chiếu bóng, diễn kịch, ca múa nhạc... Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xây dựng quê hương, nhân dân Ninh Bình hăng hái đóng góp sức người, sức của chi viện cho chiến trường miền Nam. Phong trào “mỗi người làm việc bằng hai vì đồng bào miền Nam ruột thịt” thu hút hàng vạn công nhân, nông dân, cán bộ, bộ đội, học sinh tham gia. Năm 1965, Ninh Bình nộp thuế và bán lương thực nghĩa vụ đạt hơn 4 vạn tấn, tăng 1 vạn tấn so với năm 1964. Hàng nghìn thanh niên tỉnh nhà hăng hái tình nguyện nhập ngũ vào Nam đánh Mỹ.

Động viên con em tòng quân chi viện cho Miền Nam ruột thịt         

Do thất bại nặng nề ở chiến trường miền Nam, từ ngày 05 tháng 8 năm 1964, đế quốc Mỹ điên cuồng tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc hòng ngăn chặn sự chi viện cho cách mạng miền Nam. Thị xã Ninh Bình nói riêng và tỉnh Ninh Bình nói chung là một trong những trọng điểm bắn, phá của máy bay Mỹ. Để phù hợp với tình hình thời chiến, các cơ quan đơn vị của tỉnh đều sơ tán khỏi thị xã Ninh Bình. Cơ quan UBHC tỉnh và Văn phòng UBHC tỉnh di chuyển về trụ sở về hang Muối, xã Trường Yên, Gia Khánh (nay là huyện Hoa Lư) để làm việc. Tại đây, Văn phòng phối hợp với cơ quan chức năng và nhân dân địa phương dựng một số nhà lá ở các hang núi làm nơi ở, làm việc, hội họp của UBHC tỉnh và Văn phòng UBHC tỉnh. Hang Quàn, xã Trường Yên được cải tạo thành hội trường lớn của tỉnh - nơi tổ chức nhiều hội nghị và là nơi diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của tỉnh. Năm 1968, ông Hà Như Lâm, quê quán xã Đồng Phong, huyện Nho Quan làm Chánh Văn phòng từ năm 1968 đến tháng 3 năm 1973. Từ tháng 3 năm 1973 đến tháng 12 năm 1975 do ông Vũ Văn Chú, quê quán xã Yên Thành, huyện Yên Mô làm Chánh Văn phòng. Đây là thời kỳ cả nước vừa sản xuất, vừa chiến đấu, chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Thời kỳ này, Văn phòng đã tích cực tham mưu cho lãnh đạo tỉnh chỉ đạo, tranh thủ thời gian vừa khắc phục hậu quả chiến tranh, khẩn trương ổn định đời sống nhân dân, phục hồi và phát triển sản xuất, vừa tiếp tục chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến miền Nam, quyết tâm cùng cả nước giành thắng lợi hoàn toàn trong sự nghiệp đấu tranh chống Mỹ cứu nước. Sau khi Mỹ ngừng ném bom bắn phá miền Bắc, năm 1974, cơ quan UBHC tỉnh và Văn phòng UBHC tỉnh chuyển về thị xã Ninh Bình, làm việc tại trụ sở Tỉnh đội cũ - đường Lê Hồng Phong (nay là Thư viện tỉnh Ninh Bình).

Ngày 30 tháng 4 năm 1975, chiến dịch Hồ Chí Minh đại thắng, miền Nam hoàn toàn được giải phóng. Trong niềm vui chung của cả nước, nhân dân Ninh Bình vô cùng phấn khởi, tự hào vì đã góp phần  tích cực vào thắng lợi chung của cả dân tộc, kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Từ tháng 01-1976, Ủy ban hành chính tỉnh Ninh Bình hợp nhất với Ủy ban hành chính tỉnh Nam Hà thành Ủy ban hành chính tỉnh Hà Nam Ninh. Cán bộ, nhân viên Văn phòng Ủy ban hành chính tỉnh đã trực tiếp tham mưu, giúp UBHC tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch chỉ đạo thực hiện việc hợp nhất hai tỉnh. Trước hết là giải quyết các vấn đề cụ thể liên quan đến hợp nhất hai Văn phòng thành Văn phòng Ủy ban Hành chính tỉnh Hà Nam Ninh, cả về tư tưởng, tổ chức và cán bộ. Thời kỳ này, có 12 người chuyển ra Văn phòng Hành chính tỉnh Hà Nam Ninh, trong đó, ông Vũ Huy Chú tiếp tục làm Chánh Văn phòng UBHC tỉnh Hà Nam Ninh. Tuy gặp khó khăn về đi lại, xa nhà… nhưng nhìn chung mọi người đều hồ hởi, sẵn sàng thực hiện theo sự phân công của tổ chức, nhanh chóng nắm bắt, hòa nhập vào cơ quan mới, tích cực phấn đấu học tập, nâng cao trình độ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu hợp nhất tỉnh. Trong 16 năm hợp nhất tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam Ninh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh, của Chủ tịch, Phó Chủ tịch tỉnh trong điều kiện tình hình chung của đất nước lúc đó. Đội ngũ cán bộ Văn phòng UBND tỉnh Hà Nam Ninh nói chung và những cán bộ Văn phòng người Ninh Bình được điều chuyển ra hợp nhất tỉnh nói riêng đã thực hiện tốt đoàn kết, dân chủ, luôn đề cao trách nhiệm, đức tính trung thực, rèn luyện phẩm chất, lối sống, tác phong công tác, góp phần vào sự phát triển của cơ quan, được các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh tin tưởng và đánh giá cao.

Ngày 26-12-1991, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa VIII ra Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh Hà Nam Ninh và ngày 01-4-1992, tỉnh Ninh Bình được tái lập và đi vào hoạt động. Cơ quan Văn phòng UBND tỉnh được hình thành trên cơ sở chia tách 14 cán bộ, nhân viên là người Ninh Bình đang công tác tại Văn phòng UBND tỉnh Hà Nam Ninh chuyển về công tác tại Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình. Ông Dương Lâm, quê xã Trường Yên (Hoa Lư) được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng từ năm 1992- 1994. Đầu những năm 1990, tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp, đất nước mới bước vào công cuộc đổi mới, kinh tế - xã hội còn khó khăn đã tác động đến tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Đối với tỉnh Ninh Bình, lúc tái lập, kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn. Cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ sản xuất và đời sống xã hội trong tình trạng lạc hậu, thấp kém. Cơ sở kinh tế công nghiệp qui mô nhỏ, công nghệ lạc hậu, sản xuất bằng phương pháp thủ công là chủ yếu. Một số doanh nghiệp “chờ giải thể”. Tiểu thủ công nghiệp nhỏ bé, manh mún, phân tán. Hệ thống giao thông, các công trình thuỷ lợi bị xuống cấp nghiêm trọng. Hệ thống trường học, bệnh viện, trạm y tế xã vừa thiếu, vừa xuống cấp. Trường học ở nhiều nơi tạm bợ bằng tranh tre nứa lá; tình trạng học 3 ca là phổ biến. Thu nhập của người lao động thấp, đời sống nhân dân gặp rất khó khăn. Tỷ lệ thiếu việc làm ở cả khu vực thành thị và nông thôn tiếp tục tăng nhanh. Trong khi đó, tỷ lệ sinh hằng năm vẫn ở mức khoảng 3%.... Đây là thời kỳ có nhiều khó khăn, gian khổ. Những người làm công tác Văn phòng UBND tỉnh vừa phải tập trung thực hiện công tác chuyên môn, vừa phải khẩn trương ổn định nơi ăn chốn ở, chỗ làm việc và xây dựng tổ chức, bộ máy. Từ tháng 6 năm 1992 đến tháng 11 năm 1995, UBND tỉnh điều động một số cán bộ đang công tác ở các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thị, đồng thời tiếp nhận một số nhân viên lái xe, điện nước, lễ tân và một số đồng chí khác... về công tác tại Văn phòng UBND tỉnh. Cùng với công tác kiện toàn tổ chức cơ quan Văn phòng, Văn phòng còn tham mưu cho UBND tỉnh tiếp tục lo nơi ăn, chốn ở, chia đất làm nhà cho cán bộ, công nhân, viên chức của tỉnh và nhân dân thị xã Ninh Bình.

Diện mạo đô thị Ninh Bình sau khi tái lập tỉnh

Trước  khó khăn của những năm đầu mới tái lập tỉnh, cán bộ, chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh đã tập trung tham mưu, giúp việc UBND tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh từng bước ổn định và phát triển sản xuất, tăng dần tốc độ tăng trưởng kinh tế, thiết lập lại trật tự kỷ cương, thực hiện cơ chế quản lý mới. Tổ chức sắp xếp lại sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và phát triển các thành phần kinh tế, nhất là hệ thống thương mại, dịch vụ cho phù hợp với yêu cầu phát triển sản xuất, phục vụ đời sống. Giải quyết việc làm, ổn định và cải thiện đời sống nhân dân. Giữ vững ổn định chính trị. Bảo đảm quốc phòng - an ninh. Đối với sản xuất nông nghiệp, tháng 4/1993, Văn phòng UBND tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ra quyết định số 313/QĐ-UB về giao quyền sử dụng ruộng đất lâu dài cho hộ nông dân. Đồng thời, tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng 10 chương trình với 16 dự án phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, một số dự án ưu tiên là: Giao đất nông nghiệp, lâm nghiệp ổn định lâu dài cho hộ nông dân và đổi mới quản lý HTX nông nghiệp. Đổi mới cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn (1994-1995). Đổi mới cơ cấu mùa vụ, cơ cấu giống mới và chương trình cấp 1 hóa giống lúa trong toàn tỉnh. Xây dựng thuỷ lợi, thuỷ nông, giao thông nông thôn. Chương trình xóa đói giảm nghèo, nước sạch, y tế, phổ cập giáo dục cấp I và xoá mù chữ….

Tham mưu cho UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo quy hoạch, phát triển nuôi trồng thuỷ sản.

Với sự tham mưu đúng, trúng của Văn phòng UBND tỉnh, sự chỉ đạo tập trung của UBND tỉnh cùng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân, trong 3 năm (1992-1994), kinh tế của tỉnh phát triển tương đối toàn diện; công nghiệp tăng 16,95%; dịch vụ  tăng 22,85%; nông nghiệp (do năm 1994 bị mất mùa) tăng 5,4% (hai năm 1992-1993, nông nghiệp tăng 32,5%). Năng suất lúa toàn tỉnh năm 1994 đạt 63,8 tạ/ha (năm 1993 đạt 80,86 tạ/ha). Có  20 HTX đạt năng suất 100 tạ/ha. Một số xã miền núi thuộc huyện Nho Quan đạt 80 tạ/ha. Sản lượng lương thực bình quân 3 năm (1992-1994), đạt 305.700 tấn (tăng 94.000 tấn so với năm 1991), bình quân 361 kg/người tăng 37% so với năm 1991. Năm 1994 bình quân 406 kg/người; cao hơn mức bình quân chung của cả nước 55 kg. Kết quả nổi bật là công nghiệp tiểu thủ công nghiệp địa phương đã chặn được đà suy thoái của những năm trước và tạo đà phát triển mới. Tốc độ tăng trưởng kinh tế công nghiệp tiểu thủ công nghiệp bình quân 3 năm (1992-1994) tăng 17%. Tỷ trọng kinh tế công nghiệp năm 1994 đạt 21% (năm 1991 đạt 18,6%). Ngành sản xuất vật liệu xây dựng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, chiếm 35%- 36% tổng thu nhập công nghiệp tiểu thủ công nghiệp địa phương. Giá trị sản xuất vật liệu xây dựng bình quân 3 năm (1992-1994) đạt 23-24 tỷ đồng, tăng 40% so với năm 1991. Với các chủ trương, chính sách đúng đắn, nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đã được xây dựng mới và đưa vào sản xuất như: nhà máy gạch tuynel Vườn Chanh công suất 15 triệu viên/năm; dây chuyền sản xuất xi măng lò đứng Hệ Dưỡng công suất 6 vạn tấn/năm, lò luyện cán thép công suất 5 nghìn tấn/năm. Khôi phục và phát triển nhiều ngành nghề truyền thống: hàng cói Kim Sơn, mộc Phúc Lộc, thêu ren Ninh Hải, đá mỹ nghệ Ninh Vân, đan lát mây tre ở Gia Viễn. Kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được nâng lên. Thu nhập bình quân 511 nghìn đồng/người/năm 1991, tăng lên 1,107 triệu đồng/người/năm 1994. Toàn tỉnh có 78% số hộ tăng trưởng kinh tế gia đình khá lên; 38,5% số hộ giàu và khá (tăng 9,9% so với năm 1993). 84,3% số hộ nông thôn sử dụng điện sinh hoạt….

Cùng với các khóa UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh liên tục được tăng cường, bổ sung, đề bạt cán bộ mới nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới. Chánh Văn phòng UBND tỉnh các năm tiếp theo là các ông, bà: ; Ông Nguyễn Trọng Nội, quê phường Ninh Khánh (TP Ninh Bình) từ năm 1994-1998; Ông Bùi Văn Thắng, quê xã Lạng Phong (Nho Quan) từ năm 1998-2001; Ông Nguyễn Tiến Thành, quê xã Gia Lâm (Nho Quan) từ năm 2001-2004; Ông Lê Văn Dung, quê xã Phú Lộc (Nho Quan) từ năm 2004-2005; Bà Đinh Thị Thúy Ngần, quê xã Yên Lâm (Yên Mô) từ năm 2006- 2010; Ông Vũ Công Hoan, quê xã Khánh Cư (Yên Khánh) từ năm 2010 đến nay. Nhiều đồng chí cán bộ của Văn phòng đã được đề bạt và bổ nhiệm làm Phó Văn phòng, Trưởng, phó các phòng, Giám đốc, Phó Giám đốc các Trung tâm và Đội trưởng, Đội phó Đội xe. Từ sau khi tái lập tỉnh đến nay, Văn phòng UBND tỉnh luôn luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các Bộ, ngành Trung ương, của Văn Phòng Chính phủ, của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, sự phối kết hợp của các cấp, các ngành, đặc biệt từ năm 2008, đến nay Chính phủ đã ban hành Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thông tư Liên tịch số 02/2011/TTLT-VPCP-BNV ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các văn bản pháp luật khác của nhà nước có liên quan, xây dựng Quy chế làm việc của cơ quan và ban hành nhiệm vụ cụ thể cho các phòng chuyên môn; các đơn vị trực thuộc, đồng thời chỉ đạo các đơn vị hoạt động đạt kết quả tốt, đảm bảo theo đúng quy định của Nhà nước. Đặc biệt ngày 18/3/2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định Số: 07 /2014/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình. Đây là căn cứ pháp lý quan trọng để Văn phòng xây dựng tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ cho các bộ phận.

Tham mưu cho UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo quy hoạch, phát triển sản xuất công nghiệp theo hướng Công nghiệp hoá, Hiện đại hoá

 Từ năm 1992 đến nay, thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, XIII, XIV, XIX và đặc biệt là Nghị quyết Đại hội lần thứ XX với chủ trương phấn đấu: “xây dựng Ninh Bình thành tỉnh phát triển khá trong khu vực đồng bằng sông Hồng”, Văn phòng đã đoàn kết, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ,  góp phần cùng Đảng bộ và quân, dân trong tỉnh liên tục phấn đấu và đạt được những kết quả quan trọng. Nền kinh tế của tỉnh nhiều năm duy trì tốc độ tăng trưởng khá, năm 2014, tăng trưởng GDP đạt trên 9,8%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp và dịch vụ, các nguồn lực huy động cho đầu tư phát triển tăng nhanh; cơ sở vật chất kỹ thuật được tăng cường; diện mạo đô thị và nông thôn có nhiều đổi mới; văn hóa xã hội có tiến bộ; an sinh xã hội, công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, đời sống nhân dân ổn định và được cải thiện; công tác đối ngoại được mở rộng; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; quốc phòng được tăng cường; xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo có chuyển biến tích cực, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được cải thiện đáng kể….

Từ một tỉnh thuần nông, đến nay đã hình thành rõ nét nền kinh tế phát triển theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Đạt được kết quả trên, có sự đóng góp không nhỏ của Văn phòng UBND tỉnh và các thế hệ những người làm công tác Văn phòng UBND tỉnh. Những năm gần đây, Văn phòng UBND tỉnh đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, của Chủ tịch. Trước hết là tham mưu đắc lực cho UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội... điều hòa, phối hợp tổ chức các hoạt động chung của UBND tỉnh; giúp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch chỉ đạo, điều hành hoạt động của UBND tỉnh và hệ thống hành chính từ tỉnh đến cơ sở. Đảm bảo thông tin, phục vụ lãnh đạo, cũng như đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của UBND tỉnh, cho Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng với đó, Văn phòng UBND tỉnh còn chủ động nghiên cứu, đề xuất kịp thời và tổ chức triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các chính sách pháp luật của Nhà nước, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Văn phòng đã tham mưu giúp UBND tỉnh xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khoá, quy chế làm việc của UBND tỉnh với các Sở, Ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Tổ chức tốt việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo, chế đội hội nghị. Thường xuyên phối hợp có hiệu  quả với các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thành phố trong quá trình nghiên cứu, chuẩn bị dự thảo hoàn chỉnh các đề án, chính sách phát triển kinh tế, thu hút tài năng về tỉnh công tác, cơ chế chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, in ấn, phát hành, theo dõi việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quyết định; phát hiện đề xuất các giải pháp, có hiệu quả nhất với Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và với UBND tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng Lãnh đạo UBND tỉnh tham gia Lễ khởi công xây dựng Nhà máy Đạm Ninh Bình.

Văn phòng UBND tỉnh đã kịp thời thông báo các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra thực hiện và kịp thời báo cáo, chấn chỉnh những việc làm chưa tốt. Văn phòng còn cử cán bộ, công chức, viên chức phòng tiếp dân trực tiếp tham gia cùng các ngành chức năng tiếp dân tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh. Những vấn đề nổi cộm, bức xúc do nhân dân phản ánh đều được tổng hợp báo cáo kịp thời với Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Để làm tốt công tác tham mưu, tổng hợp và phục vụ, Văn phòng UBND tỉnh tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, chuyên viên, nhân viên, chú trọng công tác tuyển chọn, đào tạo và sử dụng cán bộ. Đến nay, Văn phòng có tổng số XXX cán bộ, nhân viên, trong đó lãnh đạo Văn phòng có 5 đồng chí là Chánh Văn phòng và 04 Phó Văn phòng; Trưởng, Phó phòng có XXX đồng chí; chuyên viên có XXX đồng chí, còn lại là nhân viên, lái xe, phục vụ. XX% là đảng viên. Trình độ Thạc sỹ có XXX người; Cử nhân có XXX người; cao cấp lý luận chính trị có XXX người.  Đội ngũ cán bộ, chuyên viên, nhân viên đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống giản dị, đoàn kết, nhất trí, hoạt động đúng chức năng, thẩm quyền và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong xử lý công việc hàng ngày, cán bộ lãnh đạo Văn phòng và các chuyên viên đều sử dụng thành thạo máy vi tính, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tham mưu, tổng hợp, giúp UBND tỉnh và Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành và quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, đảm bảo thông suốt, hiệu quả và kịp thời. Thực hiện đề án 112 về công nghệ thông tin, từ năm 2001 đến nay, Văn phòng UBND tỉnh đã hoàn thành nối mạng LAN, cho nên từ chuyên viên đến lãnh đạo việc sửa văn bản, trình duyệt ký được dễ dành thuận tiện.

Văn phòng tham mưu, phục vụ Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp và làm việc với các tổ chức kinh tế, khách quốc tế

Trong quá trình hoạt động, Văn phòng UBND tỉnh luôn đổi mới về phong cách làm việc, chú trọng xây dựng các văn bản mang tính pháp quy, quy định về chức năng nhiệm vụ của từng phòng, đơn vị, đảm bảo cho mọi khâu, mọi việc được thực hiện thống nhất, hiệu quả. Đồng thời, Văn phòng UBND tỉnh đã quan tâm hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho Văn phòng UBND các huyện, thành phố về chuyên môn nghiệp vụ lưu trữ, tin học. Ngoài ra, công tác hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ, tin

Về công tác đối ngoại, Văn phòng UBND tỉnh đã tham mưu, phục vụ giúp UBND tỉnh tổ chức đón tiếp tận tình, chu đáo, an toàn nhiều đoàn khách là các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế, tỉnh Bạc Liêu kết nghĩa và các tỉnh bạn về thăm và làm việc với tỉnh. Văn phòng UBND tỉnh đã giải quyết tốt các mối quan hệ công tác với Ban xây dựng Đảng, với các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; tranh thủ được sự quan tâm giúp đỡ có hiệu quả về nhiều mặt của các Bộ, ngành, các cơ quan Trung ương, nhất là Văn phòng Chính phủ. Văn phòng UBND tỉnh đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức tốt đêm lửa trại tại cây Trò nghìn năm, tại Cúc Phương (Nho Quan), đêm 25 tháng 12 năm 1998, đồng thời giữ tốt mối quan hệ mật thiết với Văn phòng UBND các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức nhiều chuyến đi giao lưu, học tập tại Văn phòng UBND các tỉnh, thành phố và đã tiếp đón hầu hết các đoàn Văn phòng UBND tỉnh, thành phố trong cả nước.

Cùng với các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, văn phòng đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội, như: Phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng ở Khánh Ninh (Yên Khánh), khi mẹ qua đời, đã phối hợp với địa phương và gia đình tổ chức lễ tang trọng thể, chu đáo; chủ động hưởng ứng các cuộc vận động xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ đồng bào bị thiên tai… Hàng năm, vào dịp 1/6 tổ chức gặp mặt động viên các cháu là con em cán bộ, công chức, viên chứuc Văn phòng UBND tỉnh chăm ngoan, học giỏi. Các hoạt động trên vừa có ý nghĩa tăng cường mối quan hệ, tạo sự đồng cảm chia sẻ giữa những người làm công tác văn phòng UBND tỉnh, có tác dụng mở rộng tầm nhìn, trau dồi thêm sự hiểu biết, vốn sống, kinh nghiệm thực tiễn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Văn phòng UBND tỉnh luôn thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa.

Qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, với các thời kỳ công tác và từng giai đoạn, nhiệm vụ lịch sử khác nhau, Văn phòng Uỷ ban nhân dân lâm thời, Văn phòng Ủy ban hành chính, kháng chiến, Văn phòng Ủy ban kháng chiến, hành chính tỉnh, Văn phòng Uỷ ban hành chính tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh và nay là Văn phòng UBND tỉnh, bất kỳ ở giai đoạn cách mạng nào, Văn phòng cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, bám sát tình hình thực tiễn của tỉnh, làm tốt chức năng là cơ quan tham mưu, giúp việc của chính quyền tỉnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, phục vụ sự quản lý và chỉ đạo điều hành các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương. Quá trình xây dụng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức công tác tại văn phòng UBND tỉnh đã tạo nên truyền thống tốt đẹp của Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình là: tuyệt đối trung thành, đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm, trung thực, kỷ cương, gương mẫu, tận tuỵ, chu đáo, nghĩa tình, hết lòng, hết sức vì nhiệm vụ chung. Từ yêu cầu, nhiệm vụ, vị trí công tác, đòi hỏi người cán bộ văn phòng phải thường xuyên học tập, rèn luyện cách nghĩ, cách làm như lãnh đạo UBND tỉnh, học trong thực tế, vừa làm, vừa học, vừa rút kinh nghiệm để nâng cao về trình độ, trí tuệ, và tác phong làm việc, phong cách sống, phương pháp ứng xử của người cán bộ để tham mưu có hiệu quả cho công tác chỉ đạo điều hành của Chủ tịch và UBND tỉnh. Do vậy, Văn phòng UBND tỉnh thực sự là trường học thực tế, là môi trường thuận lợi cho cán bộ rèn luyện, học tập, phấn đấu. Tuy ở mức độ khác nhau, tuỳ thuộc vào ý thức, năng lực và điều kiện phấn đấu của từng người, song mỗi cán bộ, công chức, viên chức văn phòng UBND tỉnh đều có bước trưởng thành. Nhiều đồng chí trở thành cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, của các sở, ban, ngành, đoàn thể, một số đồng chí được bổ sung cho đội ngũ cán bộ ở Trung ương. Trong suốt quá trình phấn đấu và trưởng thành, điều hết sức quý báu là tập thể cán bộ, công chức, viên chức văn phòng UBND tỉnh, luôn luôn đoàn kết, sống gắn bó, nghĩa tình, giữ vững và giải quyết đúng đắn các mối quan hệ công tác với  cá cấp, các ngành, các đơn vị, được các cấp, các ngành, các đơn vị và nhân dân tin tưởng, quý trọng.

Với những thành tích đạt được trong chặng đường 70 năm qua, Văn phòng UBND tỉnh đã vinh dự được Đảng và Nhà nước, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba và nhiều Cờ Thi đua, Bằng khen… Đó là những phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ghi nhận về những đóng góp thiết thực và hiệu quả của Văn phòng UBND tỉnh cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, vì mục tiêu: “ Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh”  nói chung và phấn đấu “xây dựng Ninh Bình thành tỉnh khá trong khu vực đồng bằng sông Hồng” nói riêng. Phát huy truyền thống và những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, cán bộ, chuyên viên, nhân viên Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục đoàn kết, phấn đấu làm tốt công tác tham mưu, tổng hợp và phục vụ, xứng đáng với sự tin tưởng của lãnh đạo tỉnh và đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng quê hương Ninh Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh./.