THƯ CHÚC MỪNG CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH

THƯ CHÚC MỪNG CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

 

Cách đây 70 năm, ngày 28-8-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Tuyên cáo trước quốc dân đồng bào và với toàn thế giới về việc thành lập Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà; đó cũng chính là ngày đánh dấu sự ra đời của bộ máy Văn phòng giúp việc Chính phủ.

Từ năm 2001, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 28/8 hàng năm là Ngày Truyền thống Văn phòng các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp. Hàng năm, đến ngày này, cán bộ, công chức VPCP và Văn phòng các cơ quan hành chính Nhà nước lại có dịp cùng nhau ôn lại quá trình xây dựng và trưởng thành, phát huy những truyền thống quý báu, khẳng định niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình rất vinh dự và tự hào là cơ quan được trực tiếp phục vụ Chủ tịch UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh trong các cuộc cách mạng diễn ra tại địa phương trong một giai đoạn lịch sử vô cùng trọng đại của dân tộc. 70 năm qua, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù với các tên gọi khác nhau, Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình cũng luôn vượt qua khó khăn trở ngại, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ với tư cách là một cơ quan trọng yếu của Đảng và Nhà nước, đảm nhận trách nhiệm nặng nề và hết sức vẻ vang là trực tiếp tham mưu, giúp việc, phục vụ Chính phủ - cơ quan hành chính cao nhất của Nhà nước ta. Trong suốt chặng đ­ường lịch sử vẻ vang đó, Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình ngày càng trưởng thành, phát triển và đã có những đóng góp rất quan trọng, thiết thực vào những thành quả cách mạng to lớn trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

 Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tích xuất sắc của các thế hệ cán bộ trước đây, cán bộ, công chức, viên chức của Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình hiện nay đã và đang nỗ lực phấn đấu làm tốt công tác tham mưu, giúp việc cho Chủ tịch UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh . Những năm gần đây, Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình đã có nhiều cố gắng trong việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tham mưu, góp phần tích cực vào việc tăng cường hiệu quả hoạt động của Chính phủ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Chủ tịch UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh  trong chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình đã thực hiện tốt hơn chức năng xây dựng và quản lý Chương trình, kế hoạch công tác của UBND tỉnh; nâng cao chất lượng công tác tham mưu; chủ động đề xuất và tổ chức thực hiện nhiều giải pháp đổi mới trên các lĩnh vực, đặc biệt là trong các chương trình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính và hiện đại hoá nền hành chính, đổi mới cách làm việc, xây dựng thể chế, bảo đảm thông tin..., góp phần thiết thực nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh; giúp UBND tỉnh nâng cao chất lượng hội họp, giảm bớt giấy tờ hành chính, giải quyết kịp thời các yêu cầu bức xúc mà thực tiễn đặt ra.

Năm gần đây là một giai đoạn đầy khó khăn, thử thách của thời kỳ đổi mới và phát triển đất nước trong bối cảnh thế giới có những thay đổi nhanh chóng, phức tạp và khó lường, Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình đã phối hợp tốt, cùng với các sở, ngành, cơ quan liên quan kịp thời tham mưu, giúp Chủ tịch UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh điều hành có hiệu quả việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đạt nhiều thành tựu, được nhân dân ghi nhận, lãnh đạo tỉnh đánh giá cao.

Chúng ta có thể khẳng định rằng, trong suốt chiều dài lịch sử, những thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta, đất nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý và điều hành của Nhà nước, trong đó có sự đóng góp thiết thực, hiệu quả của Văn phòng UBND tỉnh. UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, sự đóng góp to lớn và những thành tích xuất sắc của Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình qua lớp lớp các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức công tác tại Văn phòng đã đạt được trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển.

Ngày 28 tháng 8 năm 2001, Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình vinh dự được đón nhận Huân chương lao động hạng III, năm 2004 đón nhận Huân chương lao động hạng II thể hiện sự ghi nhận công lao của tập thể nhiều thế hệ cán bộ, công chức, viên chức của Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình đã trung thành, sáng tạo, tận tuỵ và thậm chí hy sinh xương máu, cống hiến xứng đáng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta...........

Những thành tích mà tập thể và mỗi cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình đạt được trong 70 năm qua, trước hết từ lòng trung thành, nhiệt tình cách mạng, sự cố gắng bền bỉ, tinh thần lao động hăng say, tận tuỵ, với ý thức trách nhiệm cao của các đồng chí; đồng thời đó cũng là kết quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự quan tâm, giúp đỡ của Chủ tịch UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh qua các thời kỳ. Thành tích đó cũng gắn liền với thành tựu chung của cách mạng Việt Nam; sự đùm bọc, giúp đỡ chí tình của nhân dân; sự phối hợp, cộng tác và giúp sức của các cơ quan, đoàn thể ở trung ương và địa phương trong tỉnh.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước, trong không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và các sự kiện trọng đại của đất nước trong năm 2015, thay mặt Lãnh đạo UBND tỉnh, tôi xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh, chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang 70 năm qua của Văn phòng cơ quan hành chính Nhà nước.

Chào thân ái!

 

                                                                                                  Chủ tịch UBND tỉnh

                                                                                                                              Đinh Văn Điến