Kim Sơn, tích cực chuẩn bị cho đại hội Đảng cơ sở

Chuẩn bị tiến hành đại hội Đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2010- 2015, tiến tới đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Huyện ủy Kim Sơn đã chọn Đảng bộ xã Kim Định...