2087293
LỊCH TIẾT GIẢM ĐIỆN NĂNG NĂM 2011

 

LỊCH CẮT ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NINH BÌNH NĂM 2011

1. Thông báo tiết giảm điện năng đợt 2 năm 2011