TRUNG TÂM TIN HỌC – CÔNG BÁO

                        TRUNG TÂM TIN HỌC – CÔNG BÁO

                                                                           

Tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Trung tâm TH-CB

* Quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm Tin học-công báo

Trung tâm Tin học - Công báo là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình. Tiền thân của Trung tâm Tin học –Công báo hiện nay là Trung tâm Tin học được thành lập theo Quyết định số 502/2004/QĐ-UBND, ngày 09/03/2004 của UBND tỉnh Ninh Bình trên cơ sở tách ra từ Trung tâm Lưu trữ & Tin học (năm 2001).

Thời điểm mới thành lập, Trung tâm có chức năng tham mưu giúp Ban điều hành Đề án 112 của tỉnh chỉ đạo, quản lý thống nhất các hoạt động ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý hành chính Nhà nước trên phạm vi tỉnh Ninh Bình; xây dựng và tổ chức triển khai Đề án 112; quản trị Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh, mạng diện rộng của tỉnh, mạng LAN Văn phòng UBND tỉnh. Đến năm 2008, sau khi chuyển giao kết quả đề án 112 sang cho Sở Thông tin và Truyền thông quản lý, Trung tâm tập trung vào các nhiệm vụ chính là tham mưu giúp Văn phòng UBND tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện ứng dụng CNTT hàng năm.

          Ngày 24/12/2012 UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Tin học - Công báo trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Tin học, Bộ phận chuyên trách Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh; là đơn vị sự nghiệp, có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại kho bạc,..

Từ 02 cán bộ, công chức khi mới thành lập, đến nay Trung tâm Tin học-Công báo có 11 công chức, viên chức và người lao động. Trung tâm được chia thành 04 phòng, bao gồm: Phòng Hành chính - Quản trị, Phòng Kỹ thuật - Hệ thống, Phòng Kế hoạch - Tổng hợp và Bộ phận Thường trực Cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Bình.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, thời gian qua Trung tâm đã quản trị, vận hành hoạt động ổn định, an toàn, thông suốt mạng tin học nội bộ của Văn phòng UBND tỉnh, hệ thống báo cáo, giao ban trực tuyến với Chính phủ và các hạ tầng kỹ thuật CNTT khác thuộc Văn phòng UBND tỉnh quản lý; Quản trị, duy trì hoạt động ổn định, an toàn, an ninh thông tin các hệ thống thông tin điện tử: Cổng TTĐT, hệ thống thư điện tử công vụ, Công báo tỉnh Ninh Bình và các hệ thống thông tin dùng chung được tích hợp tại Trung tâm tích hợp dữ liệu; duy trì, vận hành mạng tin học diện rộng của UBND tỉnh, hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh triển khai trên NBNET, tích hợp về Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh; chủ trì, phối hợp với các phòng có liên quan thực hiện chế độ bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin điện tử, khắc phục kịp thời các sự cố máy tính và thiết bị tin học.

Trung tâm đã tham mưu, giúp lãnh đạo Văn phòng soạn thảo trình UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về lĩnh vực ứng dụng CNTT có tính quyết định cho việc triển khai các ứng dụng dùng chung và các dịch vụ cơ bản tới các cơ quan quản lý nhà nước thuộc tỉnh theo định hướng Chính quyền điện tử, nổi bật là dự án “Nâng cấp các hệ thống hạ tầng CNTT phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh” và thực hiện 02 đề tài khoa học về lĩnh vực Công nghệ thông tin cấp tỉnh đó là "Xây dựng Hệ thống thư điện tử tỉnh Ninh Bình bằng mã nguồn mở và ứng dụng một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng đảm bảo an toàn thông tin cho Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Ninh Bình" và "Quản lý văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, UBND cấp huyện và các sở, ban, ngành của tỉnh Ninh Bình".

Với vai trò là Cơ quan Thường trực của Cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Bình, Trung tâm đã giúp Ban biên tập Cổng tổ chức, quản lý và là đầu mối kết nối mạng thông tin hành chính điện tử, công bố các thông tin chính thức của UBND tỉnh trên Internet phục vụ người dân và doanh nghiệp, đồng thời là kênh thông tin tuyên truyền, quảng bá, thu hút đầu tư thúc đẩy sự phát triển và hội nhập của tỉnh Ninh Bình với cả nước, khu vực và thế giới .

Công tác xuất bản Công báo cũng được Ban giám đốc quan tâm chỉ đạo. Bộ phận chuyên trách luôn chủ động thu thập, chỉnh lý văn bản, tài liệu đảm bảo độ chính xác trước khi xuất bản trên cả 2 loại hình Công báo in và Công báo điện tử.

Ghi nhận những thành tích đã đạt được, trong các đợt tổng kết đánh giá thi đua hàng năm: 100% cán bộ, Đảng viên, công chức viên chức trong Trung tâm đều được đơn vị đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ; hầu hết cán bộ đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở, nhiều cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; tập thể Trung tâm nhiều năm đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; Chi bộ Tin học Công báo nhiều năm liền đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh./.

 

 * Nhân sự đã từng công tác tại Trung tâm Tin học – Công báo

          1. Đ/c Nguyễn Hoà Bình, Viên chức

          2. Nguyễn Tử Tiến Lợi, Viên chức

          3. Trần Xuân Đăng, Viên chức

          4. Đỗ Hữu Ngọc, Viên chức

* Nhân sự hiện đang công tác tại Trung tâm Tin học – Công báo

         1. Trần Trung Thực, Giám đốc

         2. Lê Minh Hoài, Phó giám đốc

         3. Phạm Thị Bích Hòa, Phó giám đốc

         4. Nguyễn Thị Kim Duyên, Phó Trưởng BBT Cổng TTĐT tỉnh Ninh Bình

         5. Đinh Vạn Chinh, Trưởng phòng HC-QT

         6. Phạm Quốc Sơn, Trưởng phòng Kỹ thuật - Hệ thống

         7. Lê Thị Thu Thúy,  Phó Trưởng phòng HC-QT

         8. Nguyễn Thị Kim Cúc, Viên chức TT

         9. Lê Thị Thanh Bình, Viên chức TT

        10. Trần Thị Huyền Trang, Cán bộ hợp đồng

         11. Lê Thị Minh Huế, Cán bộ hợp đồng