ĐỘI XE VĂN PHÒNG UBND TỈNH

ĐỘI XE VĂN PHÒNG UBND TỈNH

 

Sẵn sàng phục vụ và đảm bảo an toàn cho các chuyến đi công tác

của Lãnh đạo UBND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

 

          Tập thể đội xe Văn phòng UBND tỉnh

Đội xe là đơn vị chuyên môn, bộ máy giúp việc cho Chánh Văn phòng UBND tỉnh. Đội xe có chức năng phục vụ hậu cần, đảm bảo phương tiện đi lại bằng xe ô tô cho hoạt động điều hành của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Văn phòng và các yêu cầu nhiệm vụ khác của cơ quan khi được giao.

Thời điểm tỉnh Ninh Bình mới tái lập, đội xe Văn phòng UBND tỉnh chỉ có 03 cán bộ, đến khi sáp nhập Văn phòng HĐND- UBND tỉnh thì đội xe có tới 12 cán bộ, CCVC. Hiện nay, đội xe có tổng số 9 cán bộ CCVC, trong đó có 01 đồng chí đội trưởng và 01 đồng chí đội phó.

Dù ở thời điểm nào, Đội xe Văn phòng UND tỉnh vẫn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đó là: Đảm bảo phương tiện đi lại bằng xe ô tô cho các hoạt động của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Văn phòng theo đúng quy định; Quản lý xe theo đúng quy định, có trách nhiệm bảo quản giữ gìn xe sạch, đẹp, bảo đảm an toàn tuyệt đối khi đưa xe vào sử dụng, phục vụ với chất lượng cao; Lập kế hoạch sửa chữa, thay thế phụ tùng cho từng xe đặc biệt là các xe đến thời kỳ trung tu, đại tu; Có trách nhiệm lập kế hoạch và tổ chức kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ ô tô đảm bảo sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả; Tổ chức phục vụ chu đáo, an toàn các đoàn khách của UBND tỉnh, của Văn phòng; Sử dụng xe đúng mục đích, tiết kiệm nguyên nhiên liệu; nghiêm cấm việc ý điều xe, cho mượn xe khi chưa có ý kiến của lãnh đạo Văn phòng. Những trường hợp đặc biệt, đồng chí Đội trưởng quyết định và chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng.

Những năm qua, Đội xe cũng chấp hành nghiêm quy định về việc lập và tổ chức quản lý lý lịch cho từng xe; Thực hiện chế độ ghi nhật trình, lý trình cụ thể vào lý lịch xe. Đặc biệt, Đội trưởng và Đội phó còn chủ động trong công tác tham mưu với lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh về phương án huy động, bố trí xe phục vụ các đoàn công tác của Trung ương, của Lãnh đạo tỉnh khi có yêu cầu, đồng thời thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng giao.

Với những đóng góp tích cực phục vụ cho hoạt động của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh, đội xe được được nhận  nhiều danh hiệu thi đua và Bằng khen các cấp, trong đó có 01 Bằng khen của Chính phủ.

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Ghi chú

1

Nguyễn Tiến Dũng

Đội trưởng

Đang công tác

2

Nguyễn Thanh Sơn

Đội phó

Đang công tác

3

Tô Văn Thắng

Viên chức

Đang công tác

4

Nguyễn Văn Lải

Viên chức

Đang công tác

5

Lã Phú Sang

Viên chức

Đang công tác

6

Tạ Quang Ninh

Viên chức

Đang công tác

7

Đinh Văn Lượng

Viên chức

Đang công tác

8

Đinh Văn Đồng                         

Viên chức

Đang công tác

9

Nguyễn Văn Thế

Viên chức

 

10

Tạ Văn Cầu

Viên chức

 

11

Tống Đức Lẫy

Viên chức

 

12

Nguyễn Thượng Hiền

Viên chức

 

13

Trịnh Văn Hải

Viên chức

 

14

Phan Văn Hải

Viên chức

 

15

Đỗ Đại Thắng

Viên chức