THÀNH TÍCH NỔI BẬT TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG & TRƯỞNG THÀNH

THÀNH TÍCH NỔI BẬT TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG & TRƯỞNG THÀNH


 

            

             -  Năm 2002: Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc;

          - Năm 2003: UBND tỉnh tặng Bằng khen, QĐ số :634/QĐ-UB ngày 17/3/2004

          - Năm 2004: Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng III, QĐ số  707/2005/QĐ/CTN ngày 05/7/2005;

          - Năm 2004: UBND tỉnh tặng Bằng khen, QĐ số 824/QĐ-UB ngày 11/5/2005;

          - Năm 2004: UBND tỉnh tặng cờ  cho Văn phòng UBND tỉnh đơn vị thi đua xuất sắc.

          - Năm 2005: Thủ tưởng Chính phủ tặng Cờ thi đua, QĐ số 97/QĐ-TTg ngày 18/01/2006;

          - Năm 2006: UBND tỉnh tặng Bằng khen QĐ số 2231/QĐ-UBND ngày 23/10/2006;

          - Năm 2007: UBND tỉnh tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc 15 năm đổi mới (1992- 2007), QĐ số 738/QĐ-UBND, ngày 30/3/2007;

          - Năm 2007: UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc nhất khối tổng hợp, QĐ số 356/QĐ-CT ngày 19/02/2008;

          Năm 2007: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tặng Bằng khen, QĐ số 854/QĐ-VPCP ngày 23/6/2008;

          - Năm 2008: Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua theo Quyết định số 566/QĐ-TTg ngày 4/5/2009;

          - Năm 2009: Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng nhì theo Quyết định số 1012/QĐ-CTN ngày 14/7/2010.

          - Năm 2011: Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen trong công tác tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, QĐ số 239/QĐ-UBND ngày 09/6/2011

          - Năm 2011: Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen trong hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, QĐ số 1125 QĐ/TTg ngày 11/7/2011;

          - Năm 2011: Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua của Chính phủ, QĐ số 614/QĐ-TTg ngày 28/5/2012;

          - Năm 2012: Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen trong dịp kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh, 5 năm thành lập thành phố Ninh Bình, QĐ số 234/QĐ-UBND ngày 13/4/2012;

          - Năm 2012: Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen trong công tác phòng chống cơn bão số 8 năm 2012 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

          - Năm 2012: UBND tỉnh tặng Bằng khen, Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 22/01/2013.

- Năm 2013:

- Năm 2014: