BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG AN TỈNH NINH BÌNH

 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP CMND
 

- Đối với cấp mới đúng độ tuổi quy định (từ đủ 14 đến đủ 18 tuổi): Xuất trình  hộ khẩu gia đình hoặc giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể; chụp ảnh; kê khai tờ khai; in vân tay 10 ngón; nộp lệ phí.

- Đối với cấp mới người từ 18 tuổi trở lên(cần phải tra cứu); cấp đổi; cấp lại cần phải có:

+ Đơn đề nghị cấp giấy CMND  có dán ảnh 3 x 4 cm.

+ Sổ hộ khẩu gia đình hoặc giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể.

+ Nộp lệ phí theo quy định.

Trước đây, việc cấp mới do CA huyện, thành phố, thị xã thực hiện. Cấp lại, cấp đổi, do Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội(QLHC về TTXH) CA tỉnh cấp, nay cấp mới, cấp lại, cấp đổi tại CA các huyện, thành phố, thị xã để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân không phải đi lại xa.

Thời gian giải quyết: Cấp mới đúng độ tuổi, ở địa bàn thành phố Ninh Bình, TX Tam Điệp không quá 7 ngày làm việc. Địa bàn các huyện, không quá 10 ngày làm việc. Cấp lại, cấp đổi, địa bàn thành phố, thị xã không quá 10 ngày làm việc, địa bàn huyện, không quá 15 ngày làm việc.