Nguồn nhân lực

- Với quy mô dân số khoảng 90 vạn người, mật độ dân số (khoảng 675 người/km2) thấp hơn mật độ trung bình của vùng, dự kiến đến 2010 khoảng 1 triệu người và đang nằm trong “thời kỳ dân số vàng”, là lợi thế không nhỏ để cung cấp nguồn lao động, thuận lợi trong phát triển kinh tế- xã hội.

- Nguồn lao động khá dồi dào, chiếm 51,2% dân số (khoảng 480,3 nghìn người). Ninh Bình có tỷ lệ lao động thất nghiệp đô thị thấp (3,7%), chất lượng nguồn nhân lực được đánh giá là khá so vùng ĐBSH cũng như cả nước. Đây là một nhân tố rất thuận lợi để phát triển kinh tế, nhất là đối với các ngành, lĩnh vực thủ công mỹ nghệ và công nghiệp sử dụng nhiều lao động.

Ninhbinh.gov.vn