TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CAO PHỤC VỤ NÔNG NGHIÊP

 

TÊN DỰ ÁN

  

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CAO PHỤC VỤ NÔNG NGHIÊP

 

 

MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN

 

  • Khai thác thế mạnh đất nông nghiệp tại các vùng còn khó khăn trên dịa bàn tỉnh và tiềm năng về giá trị, chất lượng các loại nông sản tại địa phương.
  • Tập trung phát triển các loại nông sản thế mạnh của địa phương theo quy trình khép kín từ trồng trọt, chế biến thực phẩm, thức ăn gia súc, các sản phẩm lương thực khác đến tieu dùng và xuất khẩu.

 

HÌNH THỨC ĐẦU TƯ


 

Liên doanh hoặc 100% vốn nhà đầu tư

 

 

 

 

 

QUY MÔ DỰ ÁN

 

  • Vốn đầu tư dự kiến: 20 triệu USD
  • Quy mô, hạng mục công trình: Gồm 13 khu chức năng liên hoàn, các dự án xây dựng khu nông nghiệp kiểu mẫu, hiện đại không có dịch bệnh, không có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật gồm:

-         Chăn nuôi gia súc, gia cầm

-         Trồng cây ăn quả

-         Trung tâm sản xuất vacxin phòng dịch bệnh

-         Nhà máy chế biến gia công nông sản

-         Trung tâm đào tạo kỹ thuật nông nghiệp, thú y... 

  • Nhu cầu sử dụng đất : 500 ha
  • Nhu cầu sử dụng lao động: Từ 1.000 đến 1.500 người

 

ĐỊA ĐIỂM DỰ ÁN

 

Xã Sơn Lai, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình 

 

 

 

ĐỊA CHỈ DỰ ÁN

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình 

Địa chỉ: Số 8, đường Lê Hồng Phong, phường Vân Giang, thành phố            Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

 

Điện thoại: +84 030 3871156                                 Fax: +84 030 873381

 

Website: www.dpninhbinh.gov.vn                         Email: skhdt@vnn.vn