Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 395
  • Trong tuần: 2 972
  • Tất cả: 389 662
UBND các Xã, Phường

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO CÁC XÃ, PHƯỜNG
 THÀNH PHỐ NINH BÌNH

STT

Họ và tên

Chức vụ

 

PHƯỜNG ĐÔNG THÀNH

 

1

Đoàn Trung Hiếu

Bí thư Đảng uỷ

2

Đinh Thị Kim Len

Phó Bí thư Đảng uỷ

3

Đinh Văn Khếnh

Phó Chủ tịch HĐND

4

Đặng Tất Đạt

Chủ tịch UBND

5

Đinh Văn Chiến

Phó Chủ tịch UBND

 

PHƯỜNG BÍCH ĐÀO

 

1

Lê Xuân Toán

Bí thư Đảng uỷ

2

Lê Thị Thanh Hà

Phó Bí thư Đảng uỷ

3

Vũ Thị Kim Phấn

Phó CT HĐND

4

Nguyễn Đức Vũ

Chủ tịch UBND

5

Trịnh Văn Vinh

Phó Chủ tịch UBND

 

PHƯỜNG NAM BÌNH

 

1

Nguyễn Đức Giang

Bí thư Đảng uỷ

2

Phạm Văn Phiên

Phó Bí thư Đảng uỷ

3

Vũ Văn Lượng

Phó Chủ tịch HĐND

4

Hoàng Mạnh Hùng

Chủ tịch UBND

5

Lê Xuân Hải

Phó Chủ tịch UBND

 

PHƯỜNG NAM THÀNH

 

1

Phạm Thái Bình

Bí thư Đảng uỷ

2

Trần Thị Thu Thuỷ

Phó Bí thư Đảng uỷ

3

Vũ Văn Hạnh

Phó Chủ tịch HĐND

4

Trần Mạnh Minh

Chủ tịch UBND

5

Hà Thị Uyên

Phó Chủ tịch UBND

 

PHƯỜNG NINH KHÁNH

 

1

Mai Thế Dân

BT Đảng uỷ

2

Trinh Thị Bảy

Phó Bí thư Đảng uỷ

3

Nguyễn Thị Thanh Lan

Phó CT HĐND

4

Lê Đức Ninh

Chủ tịch UBND

5

Phạm Thị Hồng Thắm

Phó Chủ tịch UBND

 

PHƯỜNG NINH PHONG

 

1

Phạm Văn Thảo

Bí thư Đảng uỷ

2

Vũ Văn Vinh

Phó Bí thư ĐU

3

Đàm Tuấn Ngọc

Phó Chủ tịch HĐND

4

Bùi Ngọc Kiên

Chủ tịch UBND

5

Đỗ Ngọc Lâm

Phó Chủ tịch UBND

 

PHƯỜNG NINH SƠN

 

1

Đỗ Hồng Phong

Bí thư Đảng uỷ

2

Lê Văn Thiện

Phó BT ĐU - CT HĐND

3

Cao Xuân Hương

Phó Chủ tịch HĐND

4

Đinh Xuân Hoà

Chủ tịch UBND

5

Nguyễn Quốc Toán

Phó Chủ tịch UBND

 

PHƯỜNG PHÚC THÀNH

 

1

Trương Xuân Hiếu

Bí thư Đảng uỷ

2

Bùi Ngọc Viên

Phó Bí thư Đảng ủy

3

Phạm Thị Tuyết

Phó Chủ tịch HĐND

4

Mai Văn Minh

Chủ tịch UBND

5

Đặng Văn Hưng

Phó Chủ tịch UBND

 

PHƯỜNG TÂN THÀNH

 

1

Vũ Xuân Nghiệp

Bí thư Đảng uỷ

2

Nguyễn Xuân Thu

Phó Bí thư Đảng uỷ

3

Đỗ Trọng Kiên

Phó Chủ tịch HĐND

4

Đinh Văn Điền

Chủ tịch UBND

5

Phạm Thanh Tùng

Phó Chủ tịch UBND

 

PHƯỜNG THANH BÌNH

 

1

Đàm Văn Kết

Bí thư Đảng uỷ

2

Phạm Đức Thế

Phó Bí thư Đảng uỷ

3

Đặng Văn Minh

Phó Chủ tịch HĐND

4

Vũ Quang Ngọc

Chủ tịch UBND

5

Trần Thị HoàngLan

Phó Chủ tịch UBND

6

Vũ Sỹ Bình

Phó Chủ tịch UBND

 

PHƯỜNG VÂN GIANG

 

1

Nguyễn Thị Mai Phương

Bí thư Đảng uỷ kiêm CT HĐND

2

An Quốc Hùng

Phó Bí thư Đảng ủy

3

Hoàng Thế Anh

Phó Chủ tịch HĐND

4

Trần Văn Thắng

Chủ tịch UBND

5

Trần Trung Kiên

Phó Chủ tịch UBND

 

XÃ NINH NHẤT

 

1

Trịnh Hoàng Hải

Bí thư Đảng uỷ

2

Đinh Phương Hồng

Phó Bí thư Đảng uỷ

3

Hà Đăng Ba

Phó Chủ tịch HĐND

4

Nguyễn Như Bằng

Chủ tịch UBND

5

Lê Văn Nam

Phó Chủ tịch UBND

 

XÃ NINH PHÚC

 

1

Phạm Quốc Uy

Bí thư  Đảng ủy

2

Vũ Văn Lượng

Phó Bí thư kiêm CT HĐND

3

Lã Văn Tám

Phó Chủ tịch HĐND

4

Ninh Văn Thuỷ

Chủ tịch UBND

5

Nguyễn Bá Khoát

Phó Chủ tịch UBND

 

XÃ NINH TIẾN

 

1

Nguyễn Văn Cao

Bí thư Đảng uỷ

2

Hoàng Xuân Bắc

Phó Bí thư Đảng uỷ

3

Trịnh Công Viên

Phó Chủ tịch HĐND

4

An Quang Hạo

Chủ tịch UBND

5

Nguyễn Văn Quân

Phó Chủ tịch UBND

BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH
 

VIDEO-CLIP
  • 1
  • 2
  • 3