Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 294
  • Trong tuần: 2 690
  • Tất cả: 389 132
Hội đồng nhân dân thành phố

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ NINH BÌNH NHIỆM KỲ  2016 - 2021

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Quyền Mạnh Toàn

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Ninh Bình

2

Đỗ Trung Nam

UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố

3

Hoàng Quang Huệ

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố

4

Hoàng Hoa Thắng

UVBTV Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố

5

Lê Thị Hoa

UVBTV Thành ủy, Trưởng Ban dân vận Thành ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÁC BAN CỦA
 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NINH BÌNH
NHIỆM KỲ  2016 - 2021

BAN PHÁP CHẾ

1

Hoàng Hoa Thắng

Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Thành ủy

2

Nguyễn Thị Tơ

Phó ban pháp chế HĐND TPNB

3

Phạm Thị Thu Hương

Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố

4

Ninh Văn Thủy

Chủ tịch UBND Xã Ninh Phúc

5

Vũ Xuân Nghiệp

Bí thư Thành đoàn

BAN KINH TẾ

1

Lê Thị Hoa

Trưởng Ban dân vận Thành ủy

2

Trần Thị Ngoan

Phó Ban kinh tế

3

Phạm Thị Thu Hiền

Trưởng phòng Kinh tế TP

4

Bùi Quang Vinh

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố

5

Trần Mạnh Minh

Chủ tịch UBND Phường Nam Thành

 

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ NINH BÌNH 
NHIỆM KỲ 2016 - 2021

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

1

Trịnh Hoàng Hải

Bí thư Đảng ủy xã Ninh Nhất

2

Nguyễn Thị Tơ

Phó ban pháp chế HĐND TPNB

3

Tống Mạnh Hùng

Trưởng công an thành phố Ninh Bình

4

Hoàng Văn Sựng

Giám đốc Doanh nghiệp Hoàng Sơn

5

Bùi Quang Vinh

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TPNB

6

Tống Kim Phượng

Phó chủ tịch UB MTTQVN TPNB

7

Lê Thị Hoa

Trưởng Ban dân vận Thành ủy

8

Thích Thanh Dũng

Chùa Non nước

9

Trần Thanh Chung

Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường

10

Trần Thị Ngoan

Phó Ban kinh tế

11

Quyền Mạnh Toàn

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy

12

Đỗ Văn Hùng

Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường và
Dịch vụ đô thị Thành phố Ninh Bình

13

Đoàn mạnh Tùng

Trưởng Ban tổ chức Thành ủy

14

Trần Mạnh Minh

Chủ tịch UBND Phường Nam Thành

15

Phạm Văn Hiếu

Cán bộ Trung tâm dạy nghề TPNB

16

Nguyễn Thị Oanh

Chủ tịch Hội LHPN TPNB

17

Hoàng Quang Huệ

Phó Chủ tịch HĐND TPNB

18

Phạm Thị Thu Hương

Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố

19

Hoàng Mạnh Hùng

Chủ tịch UBND Phường Nam Bình

20

Lê Hữu Quý

Bí thư Thành ủy Ninh Bình

21

Đinh Thị Mỹ Hạnh

Phó Chủ tịch UBND TPNB

22

Nguyễn Ngọc Tú

Chính trị viên BCH QS TPNB

23

Phạm Thị Thu Hiền

Trưởng phòng Kinh tế

24

Vũ Xuân Nghiệp

Bí thư Đảng ủy phường Tân Thành

25

Hoàng Hoa Thắng

Chủ nhiệm UBKT Thành ủy

26

Đinh Văn Thứ

Chủ tịch UBND TPNB

27

Nguyễn Đức Vũ

Chủ tịch UBND phường Bích Đào

28

Ninh Văn Thủy

Chủ tịch UBND Xã Ninh Phúc

29

Đỗ Trung Nam

Phó Chủ tịch HĐND TPNB

30

Nguyễn Hải Hà

Chánh Văn phòng HĐND-UBND TPNB

 

BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH
 

VIDEO-CLIP
  • 1
  • 2
  • 3