Năm 2015

Kế hoạch số 207/KH-BCĐ ngày 25/12/2015 về  bảo đảm an toàn thực phẩm dịp tết nguyên đán Bính Thân và mùa lễ hội xuân năm 2016

Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 15/12/2015 về việc thực hiện "Chiến lược quốc gia phòng, chống bệnh lao đến năm 2020 và tầm nhìn 2030" của tỉnh NB.

Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 15/12/2015 về việc thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy.

Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 11/12/2015 về việc thực hiện Chương trình hành động số 01-CTr/TU ngày 06/11/2015 của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng các mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030"

Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 09/12/2015 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1235/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020

Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 04/12/2015 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020

Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 01/12/2015 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lậu thương mại và hàng giả trong tình hình mới.

Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 30/11/2015 về tổ chức đợt cao điểm kiểm soát tải trọng phương tiện 02 tháng cuối năm 2015.

Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 23/11/2015 về tổ chức Giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp "VTV-Bình ĐIền" lần thứ X, năm 2016 tại Ninh Bình.

Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 29/10/2015 về thực hiện Đề án " Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi giai đoạn 2015-2020" trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 20/10/2015 về triển khai thực hiện Đề án nâng cao năng lực thanh tra ngành Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh đến năm 2020.

Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 12/10/2015 về tổ chức cộng đồng quản lý chuột hại bảo vệ sản xuất nông nghiệp năm 2016.

Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 02/10/2015 về chương trình "Cộng đồng chung tay phòng chống dịch, bệnh" giai đoạn 2015-2020 tỉnh NB

Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 30/9/2015 về việc xây dựng quy hoạch khung kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh NB

Kế hoạch số 75/KH-UBND  ngày 17/9/2015 về việc đi thăm tặng quà cho Thiếu nhi nhân dịp tết Trung thu 2015

Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 17/9/2015 về tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh NB

Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 21/8/2015 về quản lý chất thải y tế Ninh Bình năm 2015 và định hướng đến năm 2020

Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 21/8/2015 về tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến 2020

Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 12/8/2015 về biên chế công chức hành chính sự nghiệp năm 2015 của tỉnh NB

Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 11/8/2015 về Tổng kết 5 năm giai đoạn I (2010-2015) thực hiện Chương trình MTQG XD nông thôn mới tỉnh Ninh Bình

Kế hoạch số 61/KH-UBND về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2015)

Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 27/7/2015 của UBND tỉnh về việc tham gia Triển lãm "Thành tựu kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2015"

Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 21/7/2015 của UBND tỉnh về  triển khai thực hiện việc cổ phần hóa đoạn quản lý giao thông số I, số II thuộc Sở Giao thông Vận tải.

Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 10/7/2015 của UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2015)

Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 10/7/2015 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động `Người VN ưu tiên dùng hàng VN` giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn

Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 09/7/2015 của UBND tỉnh về  sơ kết 03 năm thực hiện nghị quyết 16/NQ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020

Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 03/7/2015 của UBND tỉnh về tổng kết thực hiện Đề án 04/ĐA-UBND ngày 15/3/2012 của UBND tỉnh về tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ tỉnh NB đến năm 2015

Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 30/6/2015  của UBND tỉnh về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Ninh Bình trong 6 tháng cuối năm 2015.

Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 29/6/2015 về phát triển kinh tế tập thể tỉnh NB năm 2015.

Kế hoạch số 92/KH-BCĐ ngày 26/6/2015 của UBND tỉnh về thực hiện nếp sống văn minh tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020

Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 25/6/2015 của UBND tỉnh về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 17/6/2015 của UBND tỉnh về Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên năm 2015.

Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 08/6/2015 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của CP về chính sách tinh giản biên chế và thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP

Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 08/6/2015 của UBND tỉnh về việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh NB năm 2015.

Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 28/5/2015 về việc tăng cường quản lý giáo dục thanh thiếu niên hư có nguy cơ vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh NB.

Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 26/5/2015 về việc thi tuyển công chức năm 2015

Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 15/5/2015 về việc tổ chức Hội nghị sơ kết  Chỉ thị số  05/2014/CT-UBND  ngày 27/11/2014 của UBND tỉnh về " Tăng cường công tác quản lý môi trường, văn hóa , bảo đảm an ninh, an toàn các khu , điểm du lịch " và tổng kết  công tác tổ chức lễ hội Trường Yên năm 2015.

Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 15/5/2015 về đi thăm, tặng quà cho các cháu thiếu nhi nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 năm 2015

Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 22/5/2015 về việc Tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2015.

Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 14/5/2015 về thực hiện Phong trào "Tổ dân phố, thôn, xóm an toàn"

Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 12/5/2015 về Triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2015

Kế hoạch số 63/KH-BCĐ ngày 25/4/2015 về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2015

Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 24/4/2015 của UBND tỉnh  về tổ chức hưởng ứng "Tuần lễ tiêm chủng"  tỉnh NB năm 2015.

Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 22/4/2015 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện phóng sự tài liệu truyền thông "Chuyện kể lịch sử Ninh Bình" để giảng dạy trong các trường phổ thông của tỉnh Ninh Bình.

Kế hoạch số 49/KH-HĐGDQP&AN ngày 16/4/2015 về  công tác GD quốc phòng và an ninh 5 năm (2015-2019).

Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 17/4/2015 của UBND tỉnh v/v hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và Vệ sinh MTNT năm 2015.

Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 14/4/2015 của UBND tỉnh v/v  tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/21975-30/4/2015).

Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 14/4/2015 của UBND tỉnh v/v Tổng kiểm tra, xử lý vi phạm chở hàng quá trọng tải và các phương tiện cơi nới kích thước thành, thùng xe trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 03/4/2015 của UBND tỉnh  v/v triển khai, thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước  và đơn vị sự nghiệp công lập.

Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 27/3/2015 của UBND tỉnh v/v Hành động năm vệ sinh An toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.

Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 25/3/2015 của UBND tỉnh v/v tổ chức Lễ hội truyền thống Trường Yên năm 2015.

Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 20/03/2015 của UBND tỉnh v/v triển khai và tổ chức thực hiện công tác phòng chống kiểm soátvà cai nghiện ma túy trong tình hình mới

Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 20/03/2015 của UBND tỉnh v/v triển khai công tác cai nghiện tại gia đình cộng đồng trên địa bàn tỉnh

Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 20/3/2015 của UBND tỉnh v/v thông tin tuyên truyền Đề án số hoá truyền dẫn phát sóng truyền hình gặp mặt đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh.

Quyết định số 243/QĐ-UBND ngày 16/3/2015 v/v phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Yên Mô.

Kế hoạch số 41/KH-BCĐ ngày 20/03/2015 v/v thực hiện chương trình hành động phòng chống tội phạm mua bán người năm 2015

Kế hoạch số 40/KH-BCĐ ngày 20/03/2015 v/v hoạt động phòng HIV/AIDS năm 2015

Kế hoạch số 39/KH-BCĐ ngày 20/03/2015 v/v thực hiện chương trình hành động phòng chống mại dâm năm 2015

Kế hoạch số 38/KH-BCĐ ngày 20/03/2015 v/v thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy năm 2015

Kế hoạch số 37/KH-BCĐ ngày 20/03/2015 v/v thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm năm 2015

Kế hoạch số 36/KH-TCT ngày 18/03/2015 của UBND tỉnh v/v thực hiện Quyết định số 242/QĐ-UBND ngày 13/3/2015 của UBND tỉnh thành lập Tổ công tác chỉ đạo, xem xét giải quyết vụ việc khiếu nại của một số công dân thôn Xuân Áng Nội, xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư.

Kế hoạch số 34/KH-BĐD ngày 16/3/2015 v/v kiểm tra giám sát của Ban đại diện HĐ quản trị ngân hàng CSXH tỉnh năm 2015

Kế hoạch số 33/KH-BĐD ngày 16/3/2015 V/v kiểm tra việc thực hiện chính sách tín dụng đối với học sinh sinh viên năm 2015 trên địa bàn tỉnh

Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 12/3/2015 của UBND tỉnh về hưởng ứng chiến dịch Giờ  trái đất năm 2015

Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 11/3/2015 của UBND tỉnh về công tác văn thư, lưu trữ năm 2015.

Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 09/3/2015 của UBND tỉnh v/v thực hiện Nghị quyết số 09/NQ/BCSĐ ngày 21/01/2015 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Ninh Bình v/v tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo nguồn thu ngân sách nhà nước năm 2015.

Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 02/3/2015 của UBND tỉnh v/v thực hiện Nghị quyết số 09/NQ/BCSĐ ngày 21/01/2015 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Ninh Bình về nâng cao hiệu quả quản lý, bảo tồn, khai thác và phát huy giá trị Di sản Văn hoá và Thiên nhiên Thế giới Quần thể Danh thắng Tràng An.

Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 27/02/2015 của UBND tỉnh v/v triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT của tỉnh Ninh Bình.

Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 14/02/2015 v/v thực hiện Nghị quyết của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính nhằm tháo gỡ khó khăn cho các Doanh nghiệp , tạo điều kiện thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 14/02/2015 v/v đầu tư công trung hạn Dạy nghề 5 năm 2016-2020.

Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 12/02/2015 v/v thực hiện Đề án của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh NB.

Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 09/02/2015 v/v ban hành Kế hoạch v/v tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)

Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 27/01/2015 về việc thăm và tặng quà các đơn vị trực Tết, các tỉnh bạn, các đồng chí Lão thành cách mạng, nguyên Lãnh đạo tỉnh đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác, cơ quan thông tấn báo chí địa phương, phóng viên thông tấn báo chí TW thường trú

Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 22/01/2015 v/v thực hiện Chương trình hành động của CP thực hiện Kết luận 79-Chi cục kiểm lâm/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Ban chấp hành trung ương Đảng khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân VN thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

Kế hoạch số 17/KH-HDGDQP&AN ngày 19/01/2015 về công tác của HĐ giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2015

Kế hoạch số 15/KH-BCĐ ngày 15/01/2015 v/v bảo đảm an toàn thực phẩm dịp tết Nguyên đán ất Mùi và mùa lễ hội 2015

Kế hoạch số 54/QĐ-UBND ngày 14/01/2015 v/v phê duyệt kế hoạch thanh tra kiểm tra về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh NB năm 2015

Công văn số 13/UBND-VP6 ngày 12/01/2015 v/v thực hiện kế hoạch hành động phòng chống tội phạm mua bán người năm 2015


BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH