Năm 2016

Kế hoạch số 85/KH-UBND về việc thực hiện lộ trình xóabỏ các lò vôi thủ công trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Kế hoạch số 80/KH-UBND Vv Triển khai thực hiện Chỉ thịsố 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sựlãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xá hội và Quy định số 401/QĐ-TTgngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số40-CT/TW

Kế hoạch số 73/KH-UBND Vv Thực hiện Nghị quyết số35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đếnnăm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Kế hoạch số 72/KH-UBND Vv Triển khai thực hiện NghịQuyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ về phân cấp quản lý Nhà nước

Kế hoạch số 71/KH-UBND Vv triển khai thực hiện Chươngtrình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2021 trên địa bản tỉnhNinh Bình

Kế hoạch số 66/KH-UBND Vv thực hiện Chương trình giáodục đời sống gia đình đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Kế hoạch số 65/KH-UBND Về việc Tổng kết đánh giá 4 nămthi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo

Quyết định số 1032/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạchphát triển xuất khẩu tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016 - 2020.

Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 08/7/2016 về tổ chức "Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc-Ninh Bình 2016".

Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 08/7/2016 về xây dựng nếpsống văn hóa nông thôn, văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 30/6/2016 về việc Tổngkết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên (1996-2016).

Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 30/6/2016 về việc thựchiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020.

Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 24/6/2016 về việc khắc phụchậu quả chất độc hóa học/dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở VN trên địabàn tỉnh.

Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 16/6/2016 về việc triểnkhai thực hiện Quyết định số 1584/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủvề việc giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2015-2020 của tỉnh Ninh Bình đếnnăm 2020.

Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 08/6/2016 về việc tổng kết10 năm thực hiện Luật Quốc phòng.

Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 08/6/2016 về thu thập, lưutrữ và tổng hợp thông tin thị trường lao động.

Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 27/5/2016 về hoạt độngthông tin ngoại tỉnh Ninh Bình năm 2016

Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 25/5/2016 về việc phòng,chống mại dâm giai đoạn 2016-2020.

Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 23/5/2016 về triển khai thựchiện Chỉ thị của Thủ tướng CP, Chương trình hành động của Tỉnh ủy Ninh Bình v.vthực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về " tăngcường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ ántham nhũng"

Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 19/5/2016 về tổ chức Hộinghị sơ kết công tác đảm bảo an ninh trật tự, văn minh các khu, điểm du lịch vàhoạt động lễ hội trên địa bàn tỉnh đầu năm 2016.

Kế hoạch số 62/KH-BCĐ ngày 19/5/2016 về xây dựngmô hình hợp tác xã kiểu mới hoạt động hiệu quả giai đoạn 2016-2020

Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 13/5/2016 về triển khaiTháng hành động vì trẻ em năm 2016.

Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 12/5/2016 về định giá đấtcụ thể năm 2016 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 11/5/2016 về triển khaichương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tỉnh Ninh Bình giai đoạn2016-2020.

Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 29/4/2016 về triển khai thựchiện Đề án nâng cao năng lực thanh tra ngành Y tế tỉnh Ninh Bình đến năm 2020.

Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 27/4/2016 về thực hiện Quyếtđịnh số 2361/QĐ-TTg ngày 22/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chươngtrình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016-2020.

Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 26/4/2016 về chuyển hóa địabàn trọng điểm, phức tạp về ANTT trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 25/4/2016 về phát triểnvăn học, nghệ thuật tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm2025.

Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 25/4/2016 về thực hiện dựán "xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy" giai đoạn2016-2020.

Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 22/4/2016 truyền thông vềphát triển Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh NinhBình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Kế hoạch số 43/KH-BCĐ ngày 07/4/2016 về thực hiện côngtác phòng, chống ma túy năm 2016.

Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 06/4/2016 về phối hợp tổchức Cuộc thi sáng tạo Robot Việt Nam lần thứ XV năm 2016 tại tỉnh Ninh Bình.

Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 06/4/2016 về thực hiện Chỉthị số 06/CT-TTg ngày 16/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục triểnkhai Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ và Chương trình pháttriển thanh niên tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2011-2020.

Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 28/3/2016 về việc triểnkhai thực hiện chương trình tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự xã hộigiai đoạn 2015-2016.

Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 22/3/2016 về việc thực hiệnĐề án Truyền thông về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghềtỉnh Ninh Bình.

Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 18/3/2016 về kế hoạch tổchức Lễ truyền thông Trường Yên năm 2016

Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 18/3/2016 về việc triểnkhai thực hiện Chương trình tăng cường quốc phòng giai đoạn 2015-2020.

Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 14/3/2016 về việc tổ chứctiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ các kỳ họp Quốc hội, bầucử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và cácsự kiện chính trị quan trọng khác năm 2016 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 09/3/2016 về hưởng ứng chiếndịch giờ Trái đất năm 2016.

Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 26/02/2016 về việc tổ chứctiêm phòng vắc xin sởi-rubella cho đối tượng 16-17 tuổi tỉnh Ninh Bình năm 2016.

Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 04/02/2016 về việc ứng dụngcông nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Ninh Bình giai đoạn2016-2020.

Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 04/02/2016 về việc pháttriển kinh tế tập thể tỉnh Ninh Bình năm 2016.

Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 04/02/2016 về việc triểnkhai, thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chínhphủ điện tử  của tỉnh Ninh Bình.

Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 29/01/2016 về việc triểnkhai, thực hiện việc cổ phần hóa công ty TNHH MTV Bình Minh.

Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 28/01/2016 về việc triểnkhai thi hành Luật Hộ tịch trên địa bàn tỉnh NB.

Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 21/01/2016 về tuyên truyềnvà tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lầnthứ XII; mừng Đảng, mừng xuân Bính Thân năm 2016.

Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 15/01/2016 về tổ chức mộtsố hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016

Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 13/1/2016 về công tác vănthư, lưu trữ năm 2016.

Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 08/1/2016 về việc triểnkhai thực hiện Đề án "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong cácthư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ" đến năm 2020 trên địa bàn tỉnhNB.

 


BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH