Các phòng, đơn vị trong Văn phòng UBND tỉnh

CÁC PHÒNG ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC


1. Phòng Hành chính – Quản trị 
 STT  Họ tên Chức vụ 
 1  Bùi Công Hoan Trưởng phòng 
 2  Lê Kim Tuyến  Phó Trưởng phòng
 3  Nguyễn Văn Thọ  Phó Trưởng phòng
 4  Đặng Thị Hồng  Phó Trưởng phòng
 5  Trần Xuân Đăng  Phó Trưởng phòng
 6  Lê Thị Thu Hương  Nhân viên Lưu trữ
 7  Bùi Thị Liễu  Nhân viên Kho-Quỹ
 8  Đoàn Đình Ninh  Nhân viên Văn thư
 9  Nguyễn Kim Thơ  Nhân viên Văn thư
 10  Lê Thị Lan  Nhân viên Văn thư
 11  Lã Thu Hiền  Nhân viên Văn thư
 12  Đinh Thu Hằng  Lễ tân
 13  Trần Thị Len  Lễ tân
 14  Vũ Thị Phượng  Lễ tân
 15  Đinh Ngọc Thơ  Bảo vệ
 16  Đinh Văn Cự  Trụ sở tiếp Công dân
  17     
 2. Phòng Tổng hợp
 STT  Họ tên  Chức vụ
 1 Phạm Văn Tam Trưởng phòng
 2 Phạm Ngọc Phong Phó Trưởng phòng
 3 Nguyễn Văn Thọ Phó Trưởng phòng
 4 Đặng Thị Hồng Phó Trưởng phòng
 5 Trần Xuân Đăng Phó Trưởng phòng
 3. Phòng Kinh tế ngành
 STT  Họ tên Chức vụ 
 1 Đinh Duy Khánh Trưởng phòng
 2 Bùi Mạnh Hùng Phó Trưởng phòng
 3 Trần Tuấn Tú Chuyên viên
 4. Phòng Đầu tư và Xây dựng cơ bản
 STT  Họ tên  Chức vụ
 1 Đinh Thị Thanh Bình Trưởng phòng 
 2 Vũ Văn Vĩnh Phó Trưởng phòng
 3 Nguyễn Thế Thuận Chuyên viên
 4 Nguyễn Lê Thành Thái Chuyên viên
 5 Võ Mạnh Hùng Chuyên viên
5. Phòng Phân phối lưu thông 
 STT  Họ tên Chức vụ 
 1 Dương Thanh Tuân Trưởng phòng 
 2 Nguyễn Văn Nam Phó Trưởng phòng 
 3 Trịnh Việt Hùng Chuyên viên
 4 Trương Đức Huy Chuyên viên
 5 Vũ Thị Thu Hiền Chuyên viên 
6. Phòng Khoa giáo - Văn xã   
 STT  Họ tên Chức vụ 
 1 Đinh Quốc Trường Trưởng phòng
 2 Tạ Quang Phương Phó Trưởng phòng
 3 Trần Thị Nga Phó Trưởng phòng
 7. Phòng Nội chính
 STT  Họ tên Chức vụ 
 1 Trần Văn Phương Trưởng phòng 
 2 Phan Thị Hạnh Phó Trưởng phòng 
 3 Lê Nhật Quang  Chuyên viên
 4 Bùi Xuân Tùng Chuyên viên
8Ban tiếp công dân
 STT  Họ tên Chức vụ 
Đặng Xuân Nguyên Trưởng Ban 
Nguyễn Văn Việt Phó Trưởng Ban 
3 Bùi Tùng Bách  Phó Trưởng Ban
4 Nông Thị Bích Diệp Phó Trưởng Ban
5 Lê Mạnh Hà Phó Trưởng Ban
6 Phạm Văn Chung Chuyên viên
Đỗ Thị Phương Dung Viên chức
9. Phòng Ngoại vụ  
STT   Họ tên  Chức vụ
 1 Phạm Đức Phú Trưởng phòng
 2 Tống Thị Châm Phó Trưởng phòng
 3 Nguyễn Thị Bích Lụa Phó Trưởng phòng
 4 Nhữ Thuỳ Dung Chuyên viên
  5  Phạm Trần Cẩm Vân  
10.Trung tâm Tin học – Công báo 
STT   Họ tên Chức vụ 
 1 Phạm Thị Bích Hoà Giám đốc
 2 Lê Minh Hoài Phó Giám đốc
 3 Nguyễn Thị Kim Duyên Phó Trưởng Ban biên tập Cổng TTĐT tỉnh
 4 Đinh Vạn Chinh Trưởng phòng Hành chính-Quản trị 
 5 Phạm Quốc Sơn Trưởng phòng Kỹ thuật-Hệ thống
 6 Lê Thị Thu Thuý  Phó Trưởng phòng Hành chính-Quản trị
 7 Nguyễn Thị Kim Cúc Viên chức 
 8 Lê Thị Thanh Bình Viên chức
 9 Đậu Thị An Na Viên chức
 10  Lê Thị Minh Huế Viên chức
 11 Phạm Duy Thắng Viên chức
 12 Trần Thị Huyền Trang Nhân viên hợp đồng
 13 Nguyễn Ngọc Minh Nhân viên hợp đồng
11. Phòng Dân tộc 
STT   Họ tên  Chức vụ
 1 Nguyễn Thị Phượng Trưởng phòng
 2 Dương Thế Hải  Phó Trưởng phòng
12. Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính
 STT  Họ tên Chức vụ 
 1 Nguyễn Mạnh Trường Trưởng phòng
  2  Đinh Trần Nguyễn Chuyên viên

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH