BỘ MÁY LÃNH ĐẠO SỞ

STT

 Họ và tên

 Chức vụ  

Điện thoại

1

 Lâm Văn Toàn

Giám đốc Sở
02293.889.236

2

 Nguyễn Trọng Sơn

Phó Giám đốc Sở
02293.889.248
3

 Trần Thị Thảo

Phó Giám đốc Sở
02293.889.305

4

 Đoàn Thanh Hải

Phó Giám đốc Sở
0914.508.848

5

 Nguyễn Toàn Thắng

Phó Giám đốc Sở
02293.889.237

 


BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH