DANH SÁCH LÃNH ĐẠO THANH TRA TỈNH

STT 

           Họ  và tên       

Chức vụ   

Số ĐT 

 1

 Nguyễn Tất Tiến

Chánh Thanh tra

0913292087 

 2

 Đặng Đình Thuật      

 Phó Chánh thanh tra

0912515669 

 3

 Lê Văn Mạnh

Phó Chánh thanh tra       

0912326799 

 4

 Vũ  Xuân Thu                       

Phó Chánh thanh tra                   

0914319025         

 


BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH