Các phòng, ban

DANH SÁCH CÁC PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ

Tên gọi
Chức danh
 A. Văn phòng

  

 1. Nguyễn Văn Năng Chánh VP 
 2. Đoàn Dũng Sỹ Phó Chánh VP 
 3. Nguyễn Thị Hạnh Phó Chánh VP  
 4. Đinh Thị Thúy Hà Kế Toán 
 5. Nguyễn Thị Thu Hà VT-Thủ quỹ
 6. Hà Đức Trường Quản trị mạng-HĐLĐ 
 B. - Thanh tra  
 3.- Phòng quản lý hoạt động xây dựng  
 4.- Phòng Quản lý Nhà, HTKTĐT&TT BĐS  
 5.- Phòng kinh tế  
 6.- Phòng QUản lý Vật liệu xây dựng  
 7.- Phòng quản lý kiến trúc quy hoạch  
   
   
   

 


BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH