Hiện nay, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh Ninh Bình đang xây dựng một số Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện quy định Nghị định số 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc đăng tải danh sách văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương chính sách cần xin ý kiến.

Cổng TTĐT tỉnh Ninh Bình xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh.
Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để tham gia góp ý. Nội dung góp ý xin gửi về địa chỉ hộp thư điện tử: Email: Bbt@ninhbinh.gov.vn hoặc Cổng Thông tin điện tử tỉnh Ninh Bình, số 3, Lê Hồng Phong, Vân Giang, TP Ninh Bình, sđt: 0903222.997.

Trích yếu nội dung

Thời hạn góp ý

 NQ ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước, tỷ lệ vốn đối ứng nguồn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

 05/11/2017

NQ vv ban hành quy định về định mức phân bổ kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác xd văn bản QPPL trên đia bàn tỉnh NB  
NQ vv quy định nội dung và mức chi bồi dưỡng đối với người làm nv tiếp công dân xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh trên địa bàn tỉnh NB  
NQ vv thông qua danh mục công trình dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh NB  
NQ quy định một số chính sách xây dựng NTM áp dụng cho huyện Yên Khánh để đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2018  BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH