Không có quy định dừng hưởng trợ cấp BHXH theo nguyện vọng
Bà Vũ Thị Mơ, chị dâu của ông Nguyễn Đình An (Hà Giang) là người khuyết tật, trí tuệ chậm phát triển. Chồng và con trai của bà đã chết và hiện ông An là người giám hộ.
Bà Mơ đã tuổi cao, sức yếu, mặc dù đã được UBND phường Trần Phú, TP. Hà Giang xác nhận mức độ khuyết tật nặng, nhưng lại không được hưởng chế độ trợ cấp xã hội vì bà đang hưởng chế độ trợ cấp tuất 468.000 đồng/tháng.

Gia đình ông An đã có đơn tự nguyện xin không hưởng chế độ trợ cấp tuất để bà Mơ được hưởng chế độ trợ cấp xã hội và được cấp thẻ BHYT, nhưng cơ quan BHXH tỉnh Hà Giang không cho cắt chế độ trợ cấp tuất. Ông An đề nghị cơ quan chức năng giải đáp, gia đình cần làm gì để bà Mơ được hưởng chế độ trợ cấp xã hội?

Về vấn đề này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang trả lời như sau:

Căn cứ Khoản 1, Điều 64 Luật BHXH số 58/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thì cơ quan BHXH chỉ được thực hiện tạm dừng, hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với đối tượng khi thuộc 1 trong 3 trường hợp:

- Xuất cảnh trái phép.

- Bị Tòa án tuyên bố là mất tích.

- Có căn cứ xác định việc hưởng BHXH không đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, không quy định chấm dứt hưởng trợ cấp BHXH theo nguyện vọng của người đang hưởng trợ cấp BHXH. Do đó, cơ quan BHXH tỉnh Hà Giang không có căn cứ giải quyết cắt trợ cấp tuất BHXH hàng tháng đối với bà Vũ Thị Mơ theo đơn đề nghị của bà Mơ.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 51 Luật Người khuyết tật số 51/2010/QH12 thì người khuyết tật đang hưởng chính sách người có công với cách mạng; đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng không được hưởng chính sách trợ cấp xã hội hàng tháng.

Do vậy, trường hợp bà Mơ hiện đang hưởng trợ cấp tuất BHXH hàng tháng thì không được giải quyết hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng với người khuyết tật.

Chinhphu.vn

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH