Lượt xem: 59
Năm 2018 tỉnh Ninh Bình tổ chức sự kiện kỉ niệm 1050 năm Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế, thành lập nhà nước Đại Cồ Việt.
Năm 2018 tỉnh Ninh Bình tổ chức sự kiện kỉ niệm 1050 năm Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế, thành lập nhà nước Đại Cồ Việt.
Năm 2018 tỉnh Ninh Bình tổ chức sự kiện kỉ niệm 1050 năm Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế, thành lập nhà nước Đại Cồ Việt.

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH