Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy

    LÃNH ĐẠO UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH UỶ
 

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Tô Văn Từ

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

2

Vũ Quốc Thanh

Phó Chủ nhiệm Thường trực

3

Vũ Gia Long

Phó Chủ nhiệm

4

Nguyễn Ngọc Lời

Phó Chủ nhiệm

5

Phạm Văn Lương

Chánh Văn phòng

6

Vũ Đức Thuận

Phó Chánh Văn phòng

7

Vũ Thị Bích Đào

Phó Chánh Văn phòng


BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH