Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh trong tuần từ 02/3/2018 đến 08/3/2018

Trong tuần, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện Kết luận giao ban Thường trực Tỉnh ủy; Kết luận giao ban UBND tỉnh và tập trung chỉ đạo, thực hiện một số nội dung chính như sau:

- Tổ chức các cuộc làm việc với Đoàn giám sát Đoàn ĐBQH tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý sử dụng vốn vay nước ngoài; với Cục Thuế tỉnh về các giải pháp thu ngân sách năm 2018; xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, nghệ sỹ ưu tú; triển khai công tác chuẩn bị Hội nghị Văn phòng Điều phối NTM toàn quốc; Họp tiểu ban nội dung tuyên truyền 1.050 năm nhà nước Đại Cồ Việt; làm việc với Bộ GTVT về Dự án Cao tốc đoạn Cao Bồ - Mai Sơn; Dự Hội nghị tổng kết thí điểm tái cơ cấu Nông nghiệp cấp xã; dự HN triển khai công tác quân sự Quốc phòng Quân sự địa phương năm 2018 (tại Hải Phòng);  Tổ chức kiểm tra công tác GPMB tại KCN Phúc Sơn; khai mạc ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc huyện Nho Quan 2018

- Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh, triển khai kế hoạch thanh tra toàn diện những hoạt động trái phép tại núi Cái Hạ, quần thể danh thắng Tràng An và hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch của Công ty Cổ phần du lịch Tràng An tại xã Trường Yên, huyện Hoa Lư.

- Tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng và các điều kiện dịch vụ trong mùa lễ hội.

- Chỉ đạo thu ngân sách. Tính đến ngày 06/3/2018, tổng thu ngân sách đạt 1.642,9 tỷ đồng, đạt 20,6% dự toán HĐND tỉnh, tăng 39,3% so với cùng kỳ. Trong đó: Thu từ thuế, phí, lệ phí và thu khác ngân sách 863,3 tỷ đồng, đạt 19% dự toán HĐND tỉnh, tăng 73,9% so với cùng kỳ; Thu tiền sử dụng đất 295,4 tỷ đồng, đạt 31,4% dự toán HĐND tỉnh, tăng 125,2% so với cùng kỳ; Thu từ hoạt động XNK 484,2 tỷ đồng, đạt 19,5% dự toán HĐND tỉnh, bằng 87,7% so với cùng kỳ.

- Đôn đốc các địa phương tập trung công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài.
Ninhbinh.gov.vn

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH