Tăng cường công tác phòng, chống bệnh cúm và dịch bệnh trong mùa xuân năm 2018

Ngày 23/02/2018 Bộ Y tế ban hành Thông báo số 77/TB – BYT về Kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tại Hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa xuân năm 2018; ngày 19/01/2018 Bộ Y tế ban hành văn bản số 514/BYT –DP về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh trong dịp tết nguyên đán và mùa lễ hội năm 2018.

Để chủ động trong công tác phòng, chống bệnh cúm và dịch bệnh trong mùa đông xuân năm 2018, UBND tỉnh ban hành số 69/UBND-VP6 về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh cúm và dịch bệnh trong mùa xuân năm 2018 ban hành ngày 02 tháng 3 năm 2018. UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt những nội dung sau:

Triển khai xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh của cơ quan, đơn vị và địa phương; tăng cường triển khai các biện pháp phù hợp nhằm ngăn chặn sự phát sinh và bùng phát dịch bệnh trong mùa đông- xuân, đặc biệt đối với dịch cúm (H1N1, H5N, H5N6, H7N9…) và các loại cúm khác; cần chú ý đối với những địa bàn có nguy cơ cao, ổ dịch cũ, các huyện, xã vùng sau, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn còn hạn chế về tiếp cận dịch vụ y tế.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở để nâng cao nhận thức và hiểu biết của người dân về nguy cơ, tác hại, đường lây nhiễm, cách phát hiện sớm, cách phòng, chống dịch bệnh nói chung và các loại dịch bệnh cúm. Đồng thời vận động nhân dân thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm, chủ động tiêm vắc xin phòng bệnh cúm để phòng, chống dịch bệnh cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Tăng cường công tác giám sát, phát hiện sớm các ổ dịch ở động vật, đặc biệt là cúm ở gia cầm, kịp thời báo cáo UBND tỉnh và thông báo cho ngành Y tế khi có dịch trên gia cầm và thực hiện xử lý triệt để ổ dịch hạn chế lây lan, không để lây nhiễm sang người.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UNBD các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Giao sở Y tế tổng hợp và thường xuyên báo cáo UBND tỉnh tình dịch bệnh và kết quả thực hiện theo quy định.

Ninhbinh.gov.vn

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH