Thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 trên địa bàn tỉnh đã được tổ chức chu đáo trong không khí đầm ấm, vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm trong cán bộ và các tầng lớp nhân dân. Năm 2017 với nhiều thành tựu vượt bậc trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh; trong đó có sự đóng góp rất lớn của các Sở, ban, ngành, các địa phương, các lực lượng trong tỉnh đã nỗ lực tổ chức, triển khai, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Để năm 2018 là năm phát huy những thành tích đã đạt được, đồng thời thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới; ngày 27/02/2018, UBND tỉnh ban hành văn bản số 14/UBND-VP2 để đôn đốc các ngành, đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ của năm 2018, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Nghị quyết 30/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; Quyết định 1738/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; các Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh; Kế hoạch 13/KH-UBND ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh về Tổ chức kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968-2018) và Lễ hội Hoa Lư năm 2018; Quyết định 185/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 của UBND tỉnh về Chương trình công tác năm 2018; các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp chuyên đề (nếu có) và kỳ họp giữa năm. Đồng thời tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo nhân dân tranh thủ thời tiết thuận lợi khẩn trương đẩy mạnh hoàn thành gieo cấy vụ xuân trong khung thời vụ tốt nhất; tổ chức trồng cây và triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2018; chủ động phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tham mưu cho UBND tỉnh ban hành phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình năm 2018; tăng cường kiểm tra phòng chống cháy rừng năm 2018.

UBND các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường, sở Xây dựng, các chủ đầu tư và các đơn vị tập trung: Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bàn giao đất thực địa đối với các dự án đầu tư, nhất là các dự án trọng điểm trên địa bàn; Tăng cường công tác đấu giá quyền sử dụng đất, tập trung vào đấu thầu các ô thửa lớn tạo nguồn thu cho ngân sách cấp tỉnh. Đẩy mạnh việc cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Sở Văn hoá, Thể thao và các địa phương tăng cường quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và quảng cáo theo quy định; nhất là các hoạt động liên quan đến lễ hội trên địa bản tỉnh, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng lễ hội để hoạt động thu lợi bất chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh.

Công an tỉnh chỉ đạo phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời mọi hoạt động chống phá, bảo đảm ổn định an ninh chính trị; tiếp tục thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm; tăng cường công tác phòng chống cháy, nổ. bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể địa phương quán triệt cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động; khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay những ngày làm việc sau Tết, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp và nhu cầu giao dịch của nhân dân; không tổ chức du xuân, liên hoan sa đà, lãng phí, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc, không tham dự các lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công. Cán bộ, công chức không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình, Cổng Thông tin điện tử tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, thúc đẩy phong trào thi đua, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong lao động, sản xuất ngay từ những ngày đầu của năm mới; động viên toàn xã hội tin tưởng, quyết tâm chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Ninhbinh.gov.vn

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH