Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh trong tuần từ 02/02/2018 đến 08/02/2018

Trong tuần, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện Kết luận giao ban Thường trực Tỉnh ủy; Kết luận giao ban UBND tỉnh và tập trung chỉ đạo, thực hiện một số nội dung chính như sau:

- Tổ chức thực hiện Chỉ thị đón Tết của Ban Bí thư, Chính phủ và tỉnh; phối hợp tổ chức Chương trình gặp mặt mừng Đảng, mừng xuân năm 2018. Tổ chức thăm hỏi, động viên các đối tượng chính sách theo chế độ của TW, tỉnh, cụ thể:

* Công tác bảo trợ xã hội: Tính đến 10h00 ngày 06/02/2018, toàn tỉnh đã tặng 134.044 suất quà với tổng số tiền trên 40.254 tỷ đồng. Trong đó:

+ Quà tặng từ ngân sách tỉnh (theo Kế hoạch 03/KH-UBND): 108.811 suất,  tổng số tiền trên 32,077 tỷ đồng.

+ Quà từ ngân sách các huyện: 23.402 suất; tổng số tiền trên 7,651 tỷ đồng.

+ Ngoài ra quà từ các tổ chức, cá nhân trao tặng tại các huyện, thành phố: 1.791 suất; tổng số tiền 525 triệu đồng.

* Công tác tổ chức các Đoàn thăm hỏi người có công: Đoàn thăm, tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đối với Người có công, người cao tuổi, người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; tại các trung tâm Điều dưỡng Người có công tại các tỉnh Hà Nam, Bắc Giang, Bắc Ninh.

Tổ chức tổng kết Ban phát triển Công nghiệp tỉnh; công tác dán tem, kẹp chì, niêm phong Công tơ tổng trên các phương tiện đo xăng dầu; dự tổng kết kết các CTMTQG (trực tuyến). gặp mặt cán bộ cấp sở nghỉ hưu năm 2017. Triển khai phương án đảm bảo ANTT, trật tự ATGT, phòng chống cháy nổ tại các khu điểm du lịch trong dịp Tết và Lễ hội đầu năm.

Tuyên truyền, áp dụng các biện pháp chống rét đậm, rét hại đối với cây trồng, vật nuôi. Tích cực đẩy mạnh hoạt động phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại; tăng cường công tác quản lý, giám sát về vệ sinh ATTP. Nắm bắt và xử lý tình hình liên quan đến tôn giáo trên địa bàn.

- Chỉ đạo thu ngân sách: Chỉ đạo thu ngân sách. Tính đến ngày 06/02/2018, tổng thu Ngân sách đạt 932,4 tỷ đồng, đạt 11,7% dự toán HĐND tỉnh, tăng 74,1% so với cùng kỳ. Trong đó: Thu từ thuế, phí, lệ phí và thu khác ngân sách 528,4 tỷ đồng, đạt 11,6% dự toán HĐND tỉnh, tăng 137,4% so với cùng kỳ; Thu tiền sử dụng đất 171,5 tỷ đồng, đạt 18,2% dự toán HĐND tỉnh, tăng 107,2% so với cùng kỳ; Thu từ hoạt động XNK 232,6 tỷ đồng, đạt 9,4% dự toán HĐND tỉnh, bằng 13,1% so với cùng kỳ.
Ninhbinh.gov.vn

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH