Tăng cường bảo đảm trật tự ATGT, trật tự đô thị và VSMT trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Để bảo đảm an toàn, mỹ quan đô thị, phục vụ nhân dân vui Xuân đón Tết, văn minh, lành mạnh; ngày 01/02/2018, UBND tỉnh ban hành văn bản số 76/UBND-VP4 về việc tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các chợ hoa Xuân 2018, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường; nghiên cứu, bố trí nơi tổ chức chợ hoa hợp lý, thông báo công khai địa điểm, thời gian tổ chức để nhân dân biết; đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý dứt điểm, không để hình thành chợ hoa trái phép; kiên quyết giải tỏa và xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm hành lang an toàn giao thông để làm nơi kinh doanh buôn bán, trông giữ xe, họp chợ trái phép, nhất là khu vực xung quanh các cơ quan, doanh nghiệp, trường học. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gương mẫu chấp hành và tuyên truyền, vận động gia đình, người thân, nhân dân nơi cư trú thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật. Công an tỉnh huy động tối đa lực lượng tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự; duy trì thường xuyên công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng tại khu vực các chợ hoa, tạo điều kiện thuận lợi cho người bán và người mua hàng theo đúng quy định của pháp luật.

Ninhbinh.gov.vn


BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH