Tổ chức Tết trồng cây xuân Mậu Tuất năm 2018

Thực hiện Chỉ thị số 10547/CT-BNN-TCLN ngày 20/12/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp xuân Mậu Tuất năm 2018; ngày 29/01/2018, UBND tỉnh ban hành văn bản số 26/UBND-VP3 về việc Tổ chức Tết trồng cây xuân Mậu Tuất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Theo đó, UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Mậu Tuất năm 2018 vào sáng ngày 21/02/2018 (mùng 6 Tết Mậu Tuất); địa điểm tổ chức, số lượng và loại cây trồng trong lễ phát động do các huyện, thành phố tự bố trí. Giao UBND thành phố Ninh Bình chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức lễ phát động Tết trồng cây của tỉnh tại đường Tôn Đức Thắng, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan hướng dẫn UBND các huyện, thành phố tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

Ninhbinh.gov.vn


BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH