Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh trong tuần từ 18/01/2018 đến 24/01/2018

Trong tuần, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện Kết luận giao ban Thường trực Tỉnh ủy; Kết luận giao ban UBND tỉnh và tập trung chỉ đạo, thực hiện một số nội dung chính như sau:

- Tham gia tiếp và làm việc với Đoàn Công tác của Ban Bí thư Trung ương Đảng do đồng chí Đại tướng Ngô Xuân Lịch làm trưởng Đoàn. Thực hiện công tác kiểm điểm phê bình và tự phê bình (đối với các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy). Tổ chức hội nghị thẩm định Quy hoạch phát triển KT-XH huyện Kim Sơn đến năm 2025. Dự tổng kết năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 ngành Du lịch, Tài chính, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Công an, Nội vụ, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh.

- Triển khai thực hiện Chỉ thị đón Tết Mậu Tuất năm 2018.Chỉ đạo công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, chỉnh trang đô thị, đảm bảo cảnh quan môi trường; tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh nhất là trong dịp đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu. Tiếp tục hoàn thiện Kế hoạch tổ chức 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt và Lễ hội Hoa Lư năm 2018

- Đẩy mạnh công tác sản xuất vụ đông, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Thực hiện kế hoạch xây dựng Nông thôn mới theo kế hoạch.

- Chỉ đạo thu ngân sách: Tính đến ngày 23/01/2018, tổng thu ngân sách đạt 376,4 tỷ đồng, đạt 4,9% dự toán HĐND tỉnh, tăng 3,8% so với cùng kỳ. Trong đó: Thu từ thuế, phí, lệ phí và thu khác ngân sách 146,9 tỷ đồng, đạt 3,2% dự toán HĐND tỉnh,bằng 97,5% so với cùng kỳ; Thu tiền sử dụng đất 132,5 tỷ đồng, đạt 22,1% dự toán HĐND tỉnh, tăng 136,3% so với cùng kỳ; Thu từ hoạt động XNK 97 tỷ đồng, đạt 3,9% dự toán HĐND tỉnh,bằng 5,5% so với cùng kỳ. 

Ninhbinh.gov.vn


BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH