Lượt xem: 272

Hướng dẫn thanh toán học phí theo phương thức thanh toán không dùng tiền mặt

Ngày 29/6/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản số 2741/BGDĐT về việc hướng dẫn thanh toán học phí theo phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị, các Bộ, ngành, địa phương quán triệt đến các cơ sở giáo dục và đào tạo thực hiện thanh toán học phí theo phương thức thanh toán không dùng tiền mặt như: đối với các khoản thu học phí, lệ phí tuyển sinh và các khoản thu khác cần khẩn trương phối hợp với các tổ chức tín dụng, tổ chức trung gian thanh toán và các đơn vị liên quan để triển khai việc thu học phí, lệ phí tuyển sinh và các khoản thu khác bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt; bố trí đầu mối hướng dẫn, hỗ trợ phụ huynh, học sinh, sinh viên và các đối tác liên quan thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong thanh toán học phí và các dịch vụ giáo dục tạo điều kiện thuận lợi cho người học và gia đình người học; tăng tối đa số lượng và giá trị thanh toán không dùng tiền mặt trong tổng số lượng và giá trị thanh toán của cơ sở giáo dục và đào tạo.

Triển khai ứng dụng chuyển đổi số, công nghệ thông tin để kết nối, tích hợp dữ liệu với tổ chức tín dụng, tổ chức trung gian thanh toán, cung cấp cho người học các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán trên điện thoại di động. Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, trong đó lưu ý đến việc làm chủ dữ liệu và bảo mật thông tin riêng tư.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Bộ, ngành chủ quản các cơ sở giáo dục và đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần chỉ đạo, quán triệt đến tất cả các cơ sở giáo dục đào tạo; thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện các hướng dẫn trên.

Thực hiện văn bản số 2741/BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành văn bản số 462/UBND-VP6 yêu cầu Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế; Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Lư, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quán triệt đến các cơ sở giáo dục và đào tạo thực hiện thanh toán học phí theo phương thức thanh toán không dùng tiền mặt theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn trên.

Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố lập báo cáo tình hình thực hiện các quy định tại Công văn trên và kiến nghị các giải pháp để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

An Na

 

 

 

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH